Các nền văn minh cổ đại [tái bản, b145k]

Nhà xuất bản: Kim Đồng
Hình thức bìa: bìa cứng
Số trang: 124
Kích thước 20x24 cm
Cân nặng: 510 (gram)
Đang có hàng
Giá bán: 123,250 đ
Giá bìa: 145,000 đ
Tiết kiệm:15%(21,750 đ)

Tóm tắt nội dung: Đối với người Ai Cập, Pharaon đại diện cho cái gì?

Người Hy Lạp có những thú vui giải trí nào?

Đế chế La Mã đã trở nên hùng mạnh ra sao?

- Người Trung Quốc xây dựng Vạn lý trường thành để làm gì?

- Lịch sự Phật giáo diễn biến ra sao?

- Những người Maya đã sống như thế nào?

- Tại sao người Aztec làm nghi lễ hiến tế?

- Thành trì của người Inca giống cái gì?

- Người Viking với những chiếc thuyền đã khám phá được những gì?

- Nhân vật nào đã từng cai trị vương triều Benin?

Các câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác nữa sẽ được trả lời trong cuốn sách này; các minh họa giúp chúng ta hiểu rõ hơn những nền văn minh đã để lại dấn ấn sâu đậm trong lịch sử nhân loại.

Đối với người Ai Cập, Pharaon đại diện cho cái gì? Người Hy Lạp có những thú vui giải trí nào? Đế chế La Mã đã trở nên hùng mạnh ra sao? - Người Trung Quốc xây dựng Vạn lý trường thành để làm gì? - Lịch sự Phật giáo diễn biến ra sao? - Những người Maya đã sống như thế nào? - Tại sao người Aztec làm nghi lễ hiến tế? - Thành trì của người Inca giống cái gì? - Người Viking với những chiếc thuyền đã khám phá được những gì? - Nhân vật nào đã từng cai trị vương triều Benin? Các câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác nữa sẽ được trả lời trong cuốn sách này; các minh họa giúp chúng ta hiểu rõ hơn những nền văn minh đã để lại dấn ấn sâu đậm trong lịch sử nhân loại.

Xem Thêm Nội Dung