Combo 3 cuốn - Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non – (Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non- ADC)

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Adc
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 102
Kích thước 19x27
Cân nặng: 750 (gram)
Giá bìa: 121,000 đ

Tài liệu được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non; xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nhằm hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động trong chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non : đón – trả trẻ, chơi – tập, tổ chức ăn, tổ chức ngủ… giúp CBQL và GVMN tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện của nhà trường, của địa phương và khả năng, kinh nghiệm của trẻ, đảm bảo trẻ được tôn trọng, được hoạt động tích cực và phát triển tốt nhất.

  • ⇒ Tài liệu được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non
  • ⇒ Hỗ trợ, hướng dẫn Cán bộ quản lý và Giáo viên Mầm non trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động trong chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non
  • ⇒ Giúp CBQL và GVMN tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện của nhà trường, của địa phương và khả năng, kinh nghiệm của trẻ

Xem Thêm Nội Dung