Combo sách: Phương tiện di chuyển - máy bay, xe hơi, xe tải, xe nông nghiệp, mô-tô, tàu thuyền

Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 16
Kích thước 21X21
Cân nặng: 300 (gram)
Năm xuất bản: 2021
Đang có hàng
Giá bán: 117,300 đ
Giá bìa: 138,000 đ
Tiết kiệm:15%(20,700 đ)

Khám phá tất cả các loại máy bay là một phương pháo giáo dục vui, giúp các bạn nhỏ hiểu biết nhiều hơn, có vốn từ vựng phong phú hơn và phát triển óc quan sát.

Qua tập sách này, bé sẽ được giới thiệu tất cả các loại xe hơi. Một cách tiếp cận thông minh và lý thú để bé thỏa mãn đam mê, phát triển từ vựng và phát triển khả năng quan sát.

Qua tập sách này, bé sẽ được giới thiệu tất cả các loại xe tải. Một cách tiếp cận thông minh và lý thú để bé thỏa mãn đam mê, phát triển từ vựng và phát triển khả năng quan sát.

Qua tập sách này, bé sẽ được giới thiệu tất cả các loại xe nông nghiệp. Một cách tiếp cận thông minh và lý thú để bé thỏa mãn đam mê, phát triển từ vựng và phát triển khả năng quan sát.

 

Qua tập sách này, bé sẽ được giới thiệu tất cả các loại xe mô - tô. Một cách tiếp cận thông minh và lý thú để bé thỏa mãn đam mê, phát triển từ vựng và phát triển khả năng quan sát.

 

 

Qua tập sách này, bé sẽ được giới thiệu tất cả các loại tàu thuyền. Một cách tiếp cận thông minh và lý thú để bé thỏa mãn đam mê, phát triển từ vựng và phát triển khả năng quan sát.

Xem Thêm Nội Dung