Dịch học diễn giải trên cơ sở toán học và ứng dụng vào đời sống

Dịch học diễn giải trên cơ sở toán học và ứng dụng vào đời sống

Nhà xuất bản: ĐHQG TP.HCM
Nhà phát hành: Huy Hoàng
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 261
Kích thước 16x24
Cân nặng: 460 (gram)
Năm xuất bản: 2015
Hết hàng
Giá bìa: 100,000 đ
Cuốn sách chủ yếu đi vào xây dựng cơ sở toán học của các quái nói chung (cột chồng từ hai hào trở lên) dựa trên nhóm cộng Hà - Lạc được hình thành từ sự kết hợp Hà đồ với Lạc thư và tuân theo số học đồng hồ, đồng thời tìm cách "vật lý hóa" để những quái trừu tượng hình thành trên cơ sở toán học có thể vận dụng vào thực tiễn đời sống, tức biến thành những hệ thống vật lý tuân theo những quy luật vật lý nào đó.
 
Ngoài việc đi sâu nghiên cứu cơ sở toán học và khoa học của Dịch học, cuốn sách còn đi vào những ứng dụng cơ bản, phát triển những phương pháp nhận dạng với những thí dụ minh họa cụ thể để bạn đọc có thể tự mình vận dụng vào đời sống, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, phong thủy địa lý, nhận dạng con người và dự đoán học.
 
Tuy nhiên, khi đọc phần ứng dụng trong cuốn sách, bạn đọc cần thông suốt trong tư tưởng rằng không có định mệnh. Cuộc đời của mỗi người là một chuỗi liên tục những sự lựa chọn của bản thân trên cơ sở cân nhắc lợi hại, tốt xấu theo quan niệm riêng để chọn ra bước đi tối ưu (hoặc hợp lý) tiếp theo bước đi trước đó. Tính cách mỗi người có ảnh hưởng quyết định tới sự lựa chọn này, từ đó dẫn dắt vận mệnh của mình.

Xem Thêm Nội Dung