Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi)

Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 148
Kích thước 19x27
Cân nặng: 200 (gram)
Năm xuất bản: 2020
Đang có hàng
Giá bán: 35,000 đ
Giá bìa: 35,000 đ
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi
1Mới. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi) 10019x26.5       35.000
20G311Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi) Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.             120 19x27 GV    30.000
30G312Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh phát triển thể chất cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)            120 19x27 GV    30.000
40G313Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)            120 19x27 GV    35.000
50G314Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh phát triển nhận thức cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)            120 19x27 GV    30.000

 

tìm đọc trọn seri sách tài liệu về giáo án

 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 3- 4 TUỔI
1MớiGiáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 3-4 tuổi) 10019x26.6     35.000
20G306Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi  Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.             120 19x27 GV    30.000
30G302Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi             120 19x27 GV    30.000
40G306Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi            120 19x27 GV    30.000
50G304Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi             120 19x27 GV    30.000
60G303Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi             120 19x27 GV    30.000
70G301Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi             120 19x27 GV    30.000
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 4- 5 TUỔI
1MớiGiáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 4-5 tuổi) 10019x26.7       35.000
20G292Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi  Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.             120 19x27 GV    30.000
30G293Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi             120 19x27 GV    35.000
40G291Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi            120 19x27 GV    30.000
50G289Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi             120 19x27 GV    35.000
60G288Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi             120 19x27 GV    30.000
70G290Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi             120 19x27 GV    30.000
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
1MớiGiáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 5-6 tuổi) 10019x26.8       35.000
20G276Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.             160 19x27 GV    38.000
30G277Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi            160 19x27 GV    32.000
40G278Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi             160 19x27 GV    32.000
50G279Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học và chữ viết cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi             160 19x27 GV    47.000
60G280Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi             160 19x27 GV    33.000
70G283Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi             160 19x27 GV    32.000
80G285Giáo án mầm non chọn lọc (giáo viên dạy giỏi toàn quốc) Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Thanh Mai …             180 19x27 GV    55.000

 

Xem Thêm Nội Dung