Giáo án tổ chức hoạt động Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới): Bộ 7 cuốn [+ Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội (mới, b36k)]

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Sách Dân Tộc
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 1000
Kích thước 19x27
Cân nặng: 1,600 (gram)
Năm xuất bản: 2016
Đang có hàng
Giá bán: 260,300 đ
Giá bìa: 274,000 đ
Tiết kiệm:5%(13,700 đ)
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 4- 5 TUỔI
1 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.     30,000
2 Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    35,000
3 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
4 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    35,000
5 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
6 Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000

Xem thêm: 

Giáo án tổ chức hoạt động lớp mẫu giáo 24 – 36 tháng

Giáo án tổ chức hoạt động lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi

Giáo án tổ chức hoạt động lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 4-5 tuổi)
Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi 
Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi 
Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi
Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi 
Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi 
Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

 

Xem Thêm Nội Dung