Giáo án tổ chức hoạt động Tạo hình - Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới)

Giáo án tổ chức hoạt động Tạo hình - Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới)

Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 101
Kích thước 19x27
Cân nặng: 200 (gram)
Năm xuất bản: 2016
Đang có hàng
Giá bán: 30,000 đ
Giá bìa: 30,000 đ
 
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 3- 4 TUỔI
1 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.     30,000
2 Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
3 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
4 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 3-4 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
5 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
6 Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 4- 5 TUỔI
1 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.     30,000
2 Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    35,000
3 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
4 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    35,000
5 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
6 Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    30,000
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
10G276Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.     38,000
20G277Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    32,000
30G278Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    32,000
40G279Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học và chữ viết cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    47,000
50G280Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    33,000
60G283Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi (theo chương trình giáo dục mầm non mới) – Theo chủ đề    32,000

 

Quý thày cô có nhu cầu xin danh mục xin vui lòng gửi thông tin email để được cung cấp danh mục dành cho Giáo Viên và Học sinh

Email: giadinhbook@gmail.com

Điện thoại: 0987 64 3939

Cung cấp Sách sỉ theo yêu cầu trên toàn quốc

 

Xem Thêm Nội Dung