Học Đạo Trong Đời

Học Đạo Trong Đời

Năm xuất bản: 2018
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 176
Kích thước 14.5x20.5 cm
Cân nặng: 300 (gram)
Giá bìa: 50,000 đ
Hết hàng

‘’Học đạo trong đời’’ là nỗ lực vận dụng lời Phật dạy vào đời sống thường ngày một cách
có hệ thống, với các phần giáo lý căn bản nhất như Năm giới, như tiến trình tu tập Giới
Định Tuệ, hoặc thiết thực hơn là những lợi ích của sự tu tập và áp dụng lời Phật dạy vào
đời sống. Những lá thư này được viết ra trên căn bản ban đầu là sự chia sẻ hàng tuần với
thành viên của cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn, vì thế không tránh khỏi một số những nội
dung được nhắm đến trao đổi trực tiếp với các vấn đề được thành viên nêu ra cùng chúng
tôi, cũng như phù hợp với các diễn tiến của thực tế đang diễn ra trong từng thời điểm.
Trong quá trình biên soạn thành sách, chúng tôi đã có một số điều chỉnh thích hợp, nhưng
đôi khi những tính chất cá biệt của một số vấn đề có thể vẫn cần được nhận hiểu trong bối
cảnh cụ thể đã phát sinh vấn đề đó. Dù vậy, khi nhìn từ một góc độ khác thì chính những
yếu tố thực tiễn này sẽ tạo ra tính sinh động và thiết thực cho những vấn đề được trình
bày trong sách. Do đó, chúng tôi quyết định vẫn giữu lại thay vì lược bỏ chúng đi. Mong
rằng độc giả sẽ xem những yếu tố thực tiễn này như những ví dụ minh họa sống động cho
các vấn đề đang được đề cập đến

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting