Combo 4 cuốn: Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non (3-36; 3-4; 4-5 và 5-6 tuổi) - Theo thông tư 51/2020/TT - BGDĐT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Sách Dân Tộc
Kích thước 19x27
Cân nặng: 1,370 (gram)
Giá bìa: 240,000 đ
Bộ sách “Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non” được biên soạn chủ yếu nhằm giúp giáo viên Mầm Non có tài liệu tham khảo để thực hiện “ Chương trình giáo dục Mầm Non” do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành theo quyết định số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25-07-2009, đồng thời giúp cán bộ quản lý hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình.
 
Theo thông tư 28/2016/TT BGDĐT 30/12/2016 Sửa đổi bố sung một số nội dung theo Chương trình Giáo Dục Mầm non
 
Bộ sách  “Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm Non” gồm 4 cuốn: sách Tái bản có chỉnh lý và bổ sung 2021
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non- Mẫu giáo Nà trẻ (3-36 tháng tuổi)- CÓ SÁCH
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non- Mẫu giáo bé (3-4 tuổi)- CÓ SÁCH
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non- Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) - CÓ SÁC
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non- Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) - CÓ SÁCH
 
Sách đưa ra những hướng dẫn cơ bản, mang tính gợi mở, giúp giáo viên chủ động có thể linh hoạt trong việc lựa chọn, bổ sung, thay thế hoạt động cho phù hợp với chủ đề, phù hợp với trẻ và phù hợp với thực tế địa phương
 
TÌM ĐỌC TÀI LIỆU ĐÃ XUẤT BẢN
DANH MỤC SÁCH, TÀI LIỆU MẦM NON
PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
( lưu ý có một số sản phẩm sẽ có giá thay đổi so với báo giá - lý do sách tái bản - chưa kịp cập nhật giá)
TTTên sách, tài liệuTác giảTrang KhổĐTSDGiá bìa
/Ước giá
Đvt
 PHẦN I: SÁCH TÀI LIỆU DÙNG CHO GIÁO VIÊN
Tài liệu Bồi dưỡng dành cho Cán bộ quản lí và GVMN    Dự kiến 
1MỚITài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho Cán bộ quản lí và giáo viên mầm non -Năm học 2018 - 2019  Bộ GD&ĐT      300 19x27 CBQL&GV      80,000 cuốn 
2MỚITài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong giáo dục trẻ mầm nonVụ GDMN       8819x27CBQL,GV    35,000 cuốn 
40G310Một số văn bản pháp quy về giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay Cù Thị Thủy      400 19x27 CBQL&GV      86,000 cuốn 
58G947Tài liệu Tập huấn triển khai chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non  Bộ GD&ĐT      108 19x27 CBQL      30,000 cuốn 
60G320Các hoạt động bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mầm nonVũ Ngọc Minh10017x24GV      35,000 cuốn 
8
0G315
Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IIIBộ GD&ĐT30019 x27 DC      98,000 cuốn 
 Tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình GDMN (Sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 )
10G203Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết      212 19x27 GV      52,000 cuốn 
20G204Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (3-4 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết      184 19x27 GV      52,000 cuốn 
30G205Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết      204 19x27 GV      52,000 cuốn 
40G206Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết      212 19x27 GV      52,000 cuốn 
 Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường MN
10G308Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ từ 6-24 tháng tuổiNguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thuận Nhi     21219x27GV      38,000 cuốn 
20G309Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ từ 24-36 tháng tuổiNguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thuận Nhi     21219x27GV      38,000 cuốn 
30G153Hướng dẫn thực hiện các hoạt động GD trong trường MN theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
     196 19x27 GV      40,000 cuốn 
 Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non
1MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền     248 19x27 GV    63,000 cuốn 
2MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 3 - 4 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền     248 19x27 GV    72,000 cuốn 
3MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 4 - 5 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền     248 19x27 GV    75,000 cuốn 
4MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền     248 19x27 GV    78,000 cuốn 
 Hướng dẫn dạy học lớp ghép
10G281Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi – Quyển 1 Nguyễn Thị
Ánh Tuyết 
     152 17 x 24 GV      58,000 cuốn 
20G282Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi – Quyển 2 Nguyễn Thị
Ánh Tuyết 
     152 17 x 24 GV      52,000 cuốn 
 Tài liệu tăng cường Tiếng Việt cho trẻ MG 5-6 tuổi vùng khó khăn, dân tộc thiểu số
10G256Hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN (MG bé 3-4 tuổi) Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Kim Tuyến      200 17x24 GV      41,000 cuốn 
20G257Hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN (MG nhỡ 4-5 tuổi) Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Kim Tuyến      208 17x24 GV      44,000 cuốn 
30G258Hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN (MG lớn 5-6 tuổi) Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Kim Tuyến      200 17x24 GV      47,000 cuốn 
40G209Thiết kế các hoạt động GD trong trường mầm non theo chủ đề (MG 5-6 tuổi) - Tập 1 (Theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ MG 5 tuổi) Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh Tuyết      300 17x24 GV      60,000 cuốn 
50G210Thiết kế các hoạt động GD trong trường mầm non theo chủ đề (MG 5-6 tuổi) - Tập 2 (Theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ MG 5 tuổi) Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh Tuyết      300 17x24 GV      72,000 cuốn 
60G211Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động GD trong trường MN theo chủ đề (MG 5-6 tuổi) (Theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ MG 5 tuổi) Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh Tuyết      120 17x24 GV      34,000 cuốn 
70G250Trò chơi tăng cường Tiếng Việt theo chủ đề Hồ Lam Hồng      100 17x24 GV      16,000 cuốn 
80G251Dạy trẻ tập nói (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi), Quyển 1 Phùng Thị Tường - Trần Yến Mai        56 17x24 GV      19,000 cuốn 
90G252Dạy trẻ tập nói (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi), Quyển 2 Phùng Thị Tường - Trần Yến Mai        56 17x24 GV      19,000 cuốn 
 Trò chơi, Bài hát, thơ truyện, đồng dao ….
10G170Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 3-36 tháng tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
     132 19x27 GV      32,000 cuốn 
20G097Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 3-4 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
     200 19x27 GV      42,000 cuốn 
30G099Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
     216 19x27 GV      46,000 cuốn 
40H687Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi) Lê Thu Hương
 (Chủ biên) 
     252 19x27 GV      48,000 cuốn 
50G001Tuyển tập thơ ca, truyện kể, câu đố theo chủ đề Thu Quỳnh      320 17x24 GV      58,000 cuốn 
60H855Bé đến với âm nhạc qua các trò chơi Lý Thu Hiền        60 17x24 GV      13,000 cuốn 
70G040Trò chơi âm nhạc cho trẻ mầm non Hoàng Văn Yến      100 17x24 GV      15,000 cuốn 
80H848Tuyển tập bài hát dành cho trẻ mầm non và nhi đồng theo chủ đề  Hoàng Long, Hoàng Lân      240 17x24 GV      40,000 cuốn 
90H899Thơ theo chủ đề dành cho lớp nhà trẻ Trần Phương Hà        32 19x27 nhà trẻ      20,000 cuốn 
100G175Đồng dao và các trò chơi dân gian cho trẻ em Hoàng Công Dụng        68 17x24 GV      35,000 cuốn 
11MỚIBé với khúc đồng daoNguyễn Thị Phương Thảo32 17 x24  2-6 tuổi         22,000 Bộ thẻ 
120G173Hướng dẫn sử dụng các bài đồng dao trong giáo dục mầm non Phạm Thị Việt        52 17x24 GV      13,000 cuốn 
 

Xem Thêm Nội Dung