Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non - Mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) - Tái bản 2019

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Sách Dân Tộc
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 209
Kích thước 19x27
Cân nặng: 350 (gram)
Năm xuất bản: 2019
Hết hàng
Giá bìa: 52,000 đ

 

Bộ sách “Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non” được biên soạn chủ yếu nhằm giúp giáo viên Mầm Non có tài liệu tham khảo để thực hiện “ Chương trình giáo dục Mầm Non” do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành theo quyết định số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25-07-2009, đồng thời giúp cán bộ quản lý hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình.
 
Bộ sách  “Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm Non” gồm 4 cuốn: sách Tái bản có chỉnh lý và bổ sung 2017
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non- Mẫu giáo Nà trẻ (3-36 tháng tuổi)
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non- Mẫu giáo bé (3-4 tuổi)
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non- Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi)
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non- Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)
 
Sách đưa ra những hướng dẫn cơ bản, mang tính gợi mở, giúp giáo viên chủ động có thể linh hoạt trong việc lựa chọn, bổ sung, thay thế hoạt động cho phù hợp với chủ đề, phù hợp với trẻ và phù hợp với thực tế địa phương
 
TÌM ĐỌC CÁC TÀI LIỆU ĐàĐƯỢC XUẤT BẢN  - LIÊN HỆ ĐẮT SÁCH: 0987643939 (ZALO)
DANH MỤC SÁCH, TÀI LIỆU MẦM NON
PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
( lưu ý có một số sản phẩm sẽ có giá thay đổi so với báo giá - lý do sách tái bản - chưa kịp cập nhật giá)
TTTên sách, tài liệuTác giảTrang KhổĐTSDGiá bìa
/Ước giá
Đvt
 PHẦN I: SÁCH TÀI LIỆU DÙNG CHO GIÁO VIÊN
Tài liệu Bồi dưỡng dành cho Cán bộ quản lí và GVMN    Dự kiến 
1MỚITài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho Cán bộ quản lí và giáo viên mầm non -Năm học 2018 - 2019  Bộ GD&ĐT      300 19x27 CBQL&GV      80,000 cuốn 
2MỚITài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong giáo dục trẻ mầm nonVụ GDMN       8819x27CBQL,GV    35,000 cuốn 
40G310Một số văn bản pháp quy về giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay Cù Thị Thủy      400 19x27 CBQL&GV      86,000 cuốn 
58G947Tài liệu Tập huấn triển khai chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non  Bộ GD&ĐT      108 19x27 CBQL      30,000 cuốn 
60G320Các hoạt động bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mầm nonVũ Ngọc Minh10017x24GV      35,000 cuốn 
8
0G315
Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IIIBộ GD&ĐT30019 x27 DC      98,000 cuốn 
 Tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình GDMN (Sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 )
10G203Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết      212 19x27 GV      52,000 cuốn 
20G204Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (3-4 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết      184 19x27 GV      52,000 cuốn 
30G205Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết      204 19x27 GV      52,000 cuốn 
40G206Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết      212 19x27 GV      52,000 cuốn 
 Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường MN
10G308Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ từ 6-24 tháng tuổiNguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thuận Nhi     21219x27GV      38,000 cuốn 
20G309Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ từ 24-36 tháng tuổiNguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thuận Nhi     21219x27GV      38,000 cuốn 
30G153Hướng dẫn thực hiện các hoạt động GD trong trường MN theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
     196 19x27 GV      40,000 cuốn 
 Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non
1MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền     248 19x27 GV    63,000 cuốn 
2MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 3 - 4 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền     248 19x27 GV    72,000 cuốn 
3MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 4 - 5 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền     248 19x27 GV    75,000 cuốn 
4MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền     248 19x27 GV    78,000 cuốn 
 Hướng dẫn dạy học lớp ghép
10G281Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi – Quyển 1 Nguyễn Thị
Ánh Tuyết 
     152 17 x 24 GV      58,000 cuốn 
20G282Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi – Quyển 2 Nguyễn Thị
Ánh Tuyết 
     152 17 x 24 GV      52,000 cuốn 
 Tài liệu tăng cường Tiếng Việt cho trẻ MG 5-6 tuổi vùng khó khăn, dân tộc thiểu số
10G256Hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN (MG bé 3-4 tuổi) Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Kim Tuyến      200 17x24 GV      41,000 cuốn 
20G257Hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN (MG nhỡ 4-5 tuổi) Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Kim Tuyến      208 17x24 GV      44,000 cuốn 
30G258Hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN (MG lớn 5-6 tuổi) Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Kim Tuyến      200 17x24 GV      47,000 cuốn 
40G209Thiết kế các hoạt động GD trong trường mầm non theo chủ đề (MG 5-6 tuổi) - Tập 1 (Theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ MG 5 tuổi) Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh Tuyết      300 17x24 GV      60,000 cuốn 
50G210Thiết kế các hoạt động GD trong trường mầm non theo chủ đề (MG 5-6 tuổi) - Tập 2 (Theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ MG 5 tuổi) Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh Tuyết      300 17x24 GV      72,000 cuốn 
60G211Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động GD trong trường MN theo chủ đề (MG 5-6 tuổi) (Theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ MG 5 tuổi) Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh Tuyết      120 17x24 GV      34,000 cuốn 
70G250Trò chơi tăng cường Tiếng Việt theo chủ đề Hồ Lam Hồng      100 17x24 GV      16,000 cuốn 
80G251Dạy trẻ tập nói (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi), Quyển 1 Phùng Thị Tường - Trần Yến Mai        56 17x24 GV      19,000 cuốn 
90G252Dạy trẻ tập nói (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi), Quyển 2 Phùng Thị Tường - Trần Yến Mai        56 17x24 GV      19,000 cuốn 
 Trò chơi, Bài hát, thơ truyện, đồng dao ….
10G170Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 3-36 tháng tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
     132 19x27 GV      32,000 cuốn 
20G097Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 3-4 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
     200 19x27 GV      42,000 cuốn 
30G099Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
     216 19x27 GV      46,000 cuốn 
40H687Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi) Lê Thu Hương
 (Chủ biên) 
     252 19x27 GV      48,000 cuốn 
50G001Tuyển tập thơ ca, truyện kể, câu đố theo chủ đề Thu Quỳnh      320 17x24 GV      58,000 cuốn 
60H855Bé đến với âm nhạc qua các trò chơi Lý Thu Hiền        60 17x24 GV      13,000 cuốn 
70G040Trò chơi âm nhạc cho trẻ mầm non Hoàng Văn Yến      100 17x24 GV      15,000 cuốn 
80H848Tuyển tập bài hát dành cho trẻ mầm non và nhi đồng theo chủ đề  Hoàng Long, Hoàng Lân      240 17x24 GV      40,000 cuốn 
90H899Thơ theo chủ đề dành cho lớp nhà trẻ Trần Phương Hà        32 19x27 nhà trẻ      20,000 cuốn 
100G175Đồng dao và các trò chơi dân gian cho trẻ em Hoàng Công Dụng        68 17x24 GV      35,000 cuốn 
11MỚIBé với khúc đồng daoNguyễn Thị Phương Thảo32 17 x24  2-6 tuổi         22,000 Bộ thẻ 
120G173Hướng dẫn sử dụng các bài đồng dao trong giáo dục mầm non Phạm Thị Việt        52 17x24 GV      13,000 cuốn 
  SÁCH THƠ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ Ước giá  
 MỚIGiáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non (theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của trẻ)         Trương Thị Việt Liên (chủ biên); Hoàng Kim Nhung, Phan Vũ Quỳnh Nga     125 20,5 x 20,5          25,000 
3MỚIThơ giáo dục kĩ năng sống - Quyển 1Vũ Hương Giang       32 17 x24  2-6 tuổi         18,500 
4MỚIThơ giáo dục kĩ năng sống - quyển 2Vũ Hương Giang       32 17 x24  2-6 tuổi         18,500 
5MỚIThơ giáo dục kĩ năng sống - quyển 3Vũ Hương Giang       32 17 x24  2-6 tuổi         18,500 
BỘ TRANH CÔNG CỤ GIÚP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 24-36 tháng tuổi 
1TA090Bộ tranh công cụ đánh giá và thực hiện chương trình giáo dục mầm non (trẻ 24-36 tháng tuổi)Trần Phương Hà, Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hằng       48 12x17  Gv       35,000 Bộ tranh 
BỘ TRANH CÔNG CỤ GIÚP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 3 TUỔI 
1TA091Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 3 tuổi - Lĩnh vực phát triển thể chất Trần Phương Hà, Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hằng        48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
2TA093Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 3 tuổi - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
3TA095Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 3 tuổi - Lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
4TA097Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 3 tuổi - Lĩnh vực phát triển nhận thức       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
BỘ TRANH CÔNG CỤ GIÚP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 4 TUỔI 
1TA092Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 4 tuổi - Lĩnh vực phát triển thể chất Trần Phương Hà, Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hằng        48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
2TA094Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 4 tuổi - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
3TA096Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 4 tuổi - Lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
4TA098Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 4 tuổi - Lĩnh vực phát triển nhận thức       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
BỘ CÔNG CỤ GIÚP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 5 TUỔI  
10G294Bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi)  Nguyễn Thị Kim Anh - Huỳnh Văn Sơn - Trần Thị Quốc Minh - Bùi Thị Việt      120 17x24 GV      35,000 cuốn 
2TA037Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển thể chất       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
3TA038Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
4TA039Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
5TA040Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển nhận thức       48 10.5 x 14.5 GV      35,000 Bộ tranh 
60G297Giúp bé phát triển tình cảm và quan hệ xã hội (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ) Trần Thị Kim Uyên - Đặng Hồng Quân        32 17x24 trẻ 5-6 tuổi      12,000 cuốn 
70G298Giúp bé phát triển ngôn ngữ và giao tiếp (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ) Trần Thị Kim Uyên - Đỗ Giáp Nhất        32 17x24 trẻ 5-6 tuổi      12,000 cuốn 
80G299Giúp bé phát triển nhận thức (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ) Trần Thị Kim Uyên - Nguyễn Thế Linh        32 17x24 trẻ 5-6 tuổi      12,000 cuốn 
90G300Giúp bé phát triển thể chất (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ) Trần Thị Kim Uyên - Nguyễn Thế Linh        32 17x24 trẻ 5-6 tuổi      12,000 cuốn 
Hướng dẫn các hoạt động phát triển (theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi)
10|G262Hướng dẫn các hoạt động phát triển tình cảm và quan hệ xã hội cho trẻ mầm non (Theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi) Trần Lan Hương - Trần Thị Nga - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nguyễn Thị Thư        80 17x24 GV      18,000 cuốn 
20|G263Hướng dẫn các hoạt động phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ mầm non (Theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi)       56 17x24 GV      15,000 cuốn 
30|G264Hướng dẫn các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ mầm non (Theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi)       60 17x24 GV      15,000 cuốn 
40|G265Hướng dẫn các hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mầm non (Theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi)       74 17x24 GV      15,000 cuốn 
Tổ chức các hoạt động GD theo các chủ đề 
10G239Các hoạt động làm quen với toán của trẻ mầm non   Hoàng Thu Hương - Trần Thị Nga - Vũ Ngọc Minh      152 17x24 GV      35,000 cuốn 
20G240Các hoạt động tạo hình của trẻ mầm non Phùng Thị Tường, Lê Thị Đức, Nguyễn Thanh Thủy      232 17x24 GV      43,000 cuốn 
30G241Các hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mầm non   Phạm Mai Chi , Vũ Yến Khanh, Hồng Thu      148 17x24 GV      35,000 cuốn 
40G242Các hoạt động âm nhạc của trẻ mầm non Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hòa, Lê Thị Đức      136 17x24 GV      30,000 cuốn 
50G243Các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non  Bùi Kim Tuyến      164 17x24 GV      35,000 cuốn 
60G244Các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non   Lương Thị Bình, Phan Lan Anh      108 17x24 GV      25,000 cuốn 
70G245Các hoạt động khám phá khoa học của trẻ mầm non  Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Nga      160 17x24 GV      35,000 cuốn 
80G246Các hoạt động phát triển vận động của trẻ mầm non  Nguyễn Sinh Thảo      160 17x24 GV      35,000 cuốn 
 Giáo dục Phát triển THỂ CHẤT & VẬN ĐỘNG 
10G275Hướng dẫn thực hiện vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Nguyễn Thị Thu Hà - Hoàng Thị Dinh      150 17x24 GV      30,000 cuốn 
20G248Các trò chơi và hoạt động cho trẻ từ 3-36 tháng tuổi theo chủ đề Phùng Thị Tường      108 17x24 GV      20,000 cuốn 
30G249Các trò chơi và hoạt động ngoài lớp học cho trẻ Mẫu giáo theo chủ đề Phùng Thị Tường      120 17x24 GV      32,000 cuốn 
40G234Các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non  Lê Thị ánh Tuyết, Đặng Thu Quỳnh, Vũ Thị Thu Hằng      192 17x24 GV      34,000 cuốn 
50G217Tổ chức vui chơi giải trí, ngày hội thể dục thể thao cho trẻ ở trường mầm non Bùi Thị Việt      120 17x24 GV      12,000 cuốn 
60H754Trò chơi và bài tập thể dục buổi sáng cho trẻ 2-6 tuổi Phùng Thị Tường, Đặng Lan Phương      120 17x24 GV      26,000 cuốn 
70G167Trò chơi giúp bé khỏe mạnh và thông minh Nguyễn Hồng Thu        60 17x24 GV      20,000 cuốn 
PHÁT TRIỂN TƯ DUY, NHẬN THỨC …..
10G208Trò chơi phát triển tư duy cho trẻ từ 3-6 tuổi Trần Thị Ngọc Trâm      100 17x24 GV      18,500 cuốn 
20H753Trò chơi giúp bé làm quen với số và phép đếm Đinh Thị Nhung      108 17x24 GV      25,000 cuốn 
30G207Phương pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo Đinh Thị Nhung      104 17x24 GV      18,500 cuốn 
40G272Trò chơi phát triển biểu tượng hình dạng và kích thước cho trẻ mầm non Trần Thị Hằng      124 17x24 GV      23,000 cuốn 
50G157Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học Hà Nguyễn Kim Giang      196 17x24 GV      40,000 cuốn 
60G201Hướng dẫn hoạt động âm nhạc, thể dục, tạo hình cho trẻ mầm non Jang Young Soog      160 19x27 GV      40,000 cuốn 
70G202Hướng dẫn hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mầm non  Jang Young Soog        40 19x27 GV      16,000 cuốn 
80G056Kịch bản lễ hội ở trường mầm non Hoàng Văn Yến      100 19x27 GV      20,000 cuốn 
90H856Các kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học dành cho lứa tuổi mẫu giáo Vũ Thị Hương Giang      100 17x24 GV      22,000 cuốn 
100G169Các hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với văn học và chữ viết Cù Thị Thủy, Đặng Thu Quỳnh      120 17x24 GV      24,000 cuốn 
110G169Trò chơi với chữ cái và phát triển ngôn ngữ Đặng Thu Quỳnh      100 17x25 GV      18,500 cuốn 
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi 
1Mới. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi) 10019x26.5         35,000 
20G311Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi) Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.      120 19x27 GV      30,000 cuốn 
30G312Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh phát triển thể chất cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)     120 19x27 GV      30,000 cuốn 
40G313Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)     120 19x27 GV      30,000 cuốn 
50G314Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh phát triển nhận thức cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)     120 19x27 GV      30,000 cuốn 
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 3- 4 TUỔI 
1MớiGiáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 3-4 tuổi) 10019x26.6       35,000 
20G306Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi  Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.      120 19x27 GV      30,000 cuốn 
30G302Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi      120 19x27 GV      30,000 cuốn 
40G306Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi     120 19x27 GV      30,000 cuốn 
50G304Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi      120 19x27 GV      30,000 cuốn 
60G303Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi      120 19x27 GV      30,000 cuốn 
70G301Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi      120 19x27 GV      30,000 cuốn 
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 4- 5 TUỔI 
1MớiGiáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 4-5 tuổi) 10019x26.7         35,000 
20G292Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi  Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.      120 19x27 GV      30,000 cuốn 
30G293Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi      120 19x27 GV      35,000 cuốn 
40G291Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi     120 19x27 GV      30,000 cuốn 
50G289Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi      120 19x27 GV      35,000 cuốn 
60G288Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi      120 19x27 GV      30,000 cuốn 
70G290Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi      120 19x27 GV      30,000 cuốn 
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI 
1MớiGiáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 5-6 tuổi) 10019x26.8         35,000 
20G276Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.      160 19x27 GV      38,000 cuốn 
30G277Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi     160 19x27 GV      32,000 cuốn 
40G278Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi      160 19x27 GV      32,000 cuốn 
50G279Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học và chữ viết cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi      160 19x27 GV      47,000 cuốn 
60G280Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi      160 19x27 GV      33,000 cuốn 
70G283Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi      160 19x27 GV      32,000 cuốn 
80G285Giáo án mầm non chọn lọc (giáo viên dạy giỏi toàn quốc) Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Thanh Mai …      180 19x27 GV      55,000 cuốn 
Hướng dẫn làm đồ chơi
10G118Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi Ng. Thị Mai Chi        68 19x27 GV    26,000 cuốn 
20G093Hướng dẫn làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm Phạm Việt Hà        88 19x27 GV      23,000 cuốn 
30G123Hướng dẫn tạo hình bằng vật liệu thiên nhiên Phạm Việt Hà        94 19x27 GV      23,000 cuốn 
40G269Hướng dẫn làm đồ chơi từ lá cây Hoàng Thị Dinh        52 19x27 GV      23,000 cuốn 
50G267Hướng dẫn làm đồ chơi từ lõi giấy Phùng Thị Tường        24 19x27 GV        9,000 cuốn 
Tài liệu về Bác Hồ
18I578Bác Hồ với các cháu mầm non (sách ảnh) Lê Minh Hà (CB)      120 20x20 GV      28,000 cuốn 
Giáo dục Bảo vệ môi trường
10G165Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Thu Hòa        76 14x20 GV10,500 cuốn 
20G176Hình thành hành vi thân thiện với môi trường cho trẻ mầm non Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Thu Hòa      160 14x20 GV15,000 cuốn 
Giáo dục An toàn giao thông
10G253Các trò chơi và hoạt động Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường, Nguyễn Thị Nga        80 17x24 GV      25,000 cuốn 
20H837Bé làm quen với Luật giao thông (chỉnh sửa, bổ sung) Trần Thị Ngọc Trâm        28 17x24 GV        9,500 cuốn 
 Bộ Lô tô dành cho giáo viên - Theo chủ đề (khổ 12x18) - (Dùng cho giáo viên) 
10G218Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Bản thânPhạm Thị Minh Nguyệt - Nguyễn Thanh Giang - Nguyễn Phương Thảo6012x18GV      50,500 hộp 
20G219Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Thế giới động vật6012x18GV      52,000 hộp 
30G220Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề TG thực vật: Hoa quả6012x18GV      42,600 hộp 
40G221Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề TG thực vật: Các loài cây6012x18GV      46,900 hộp 
50G222Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Gia đình6012x18GV      39,800 hộp 
60G223Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Trường mầm non, Trường tiểu học6012x18GV      51,800 hộp 
70G224Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Nước & hiện tượng thời tiết6012x18GV      36,000 hộp 
80G225Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Giao thông6012x18GV      42,600 hộp 
90G226Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Nghề nghiệp6012x18GV      47,500 hộp 
100G228Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Sự đối lập6012x18GV      45,800 hộp 
 Bộ tranh truyện dành cho trẻ MG theo chủ đề 
10H823Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 24-36 tháng tuổi) - quyển 1 và quyển 2 Nguyễn Phương Thảo        60 35x50  24-36 th         165,000Bộ tranh
20G232Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 3-4 tuổi)
 - quyển 1
 Hoàng Thu Hương        60 35x50  3-4 t         165,000Bộ tranh
30G232Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 3-4 tuổi)
 - quyển 2
 Hoàng Thu Hương   35x50  3-4 t         165,000Bộ tranh
40G234Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi)
 - quyển 1 
 Nguyễn Phương Thảo        60 35x50  4-5 t         165,000Bộ tranh
50G234Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi)
 - quyển 2
 Nguyễn Phương Thảo        60 35x50  4-5 t         165,000Bộ tranh
60G229Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi)
 - quyển 1
 Hoàng Thu Hương        60 35x50  5-6 tuổi         165,000Bộ tranh
70G230Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi)
 - quyển 2
 Hoàng Thu Hương        60 35x50  5-6 tuổi         165,000Bộ tranh
 Bộ tranh thơ minh họa dành cho trẻ MG theo chủ đề  
10H824Bộ Tranh thơ theo chủ đề (trẻ 24-36 tháng tuổi)  Nguyễn Phương Thảo        60 35x50  24-36         165,000Bộ tranh
20G236Bộ Tranh thơ theo chủ đề (trẻ 3-4 tuổi)  Hoàng Thu Hương        60 35x50  3-4 t         165,000Bộ tranh
30G237Bộ Tranh thơ theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi)  Nguyễn Phương Thảo        60 35x50  4-5 t         165,000Bộ tranh
40H796Bộ Tranh thơ theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi)  Hoàng Thu Hương        60 35x50  5-6 t         165,000Bộ tranh
 Bộ tranh mẫu giáo theo chủ đề dành cho GVMN 
10H895Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Trường mầm non Nguyễn Thị Thanh Huyền - Vũ Thị Ngọc Minh          8 29.5 x 42  GV     30,000Bộ tranh
20H896Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Bản thân Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Thu Hà        10 29.5 x 42  GV       30,000Bộ tranh
30H897Bộ tranh mẫu giáo – chủ đề Gia đình Nguyễn Thị Thanh Huyền        10 29.5 x 42  GV       30,000Bộ tranh
40H898Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Nghề nghiệp Nguyễn Thị Thanh Huyền        10 29.5 x 42  GV       30,000Bộ tranh
50H899Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Thế giới động vật Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Cẩm Bích        10 29.5 x 42  GV       30,000Bộ tranh
60H900Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Thế giới thực vật Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Cẩm Bích        10 29.5 x 42  GV       30,000Bộ tranh
70H901Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Giao thông Nguyễn Thị Thanh Huyền        10 29.5 x 42  GV       30,000Bộ tranh
80H902Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Quê hương, đất nước Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Thu Hà        10 29.5 x 42  GV       30,000Bộ tranh
90H903Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Cẩm Bích        10 29.5 x 42  GV       30,000Bộ tranh
 Bộ tranh dán tường theo chủ đề dành cho lớp nhà trẻ (Khổ to A0) 
1TA014Tranh tường – Chủ đề Bé với người thân (Dành cho lớp nhà trẻ) Phạm Thị Minh Nguyệt          1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
2TA015Tranh tường – Chủ đề Bé và các bạn làm gì ở nhà trẻ (Dành cho lớp nhà trẻ) Phan Ngọc Anh          1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
3TA016Tranh tường – Chủ đề Tết Nguyên đán (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm         1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
4TA017Tranh tường – Chủ đề Đồ dùng, đồ chơi của bé (Dành cho lớp nhà trẻ)Phùng Thị Tường         1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
5TA018Tranh tường – Chủ đề Ai chăm sóc bé ở nhà trẻ (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm         1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
6TA019Tranh tường – Chủ đề Mùa hè (Dành cho lớp nhà trẻ)Phùng Thị Tường         1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
7TA020Tranh tường – Chủ đề Bé thích đi bằng PT giao thông nào (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm         1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
8TA021Tranh tường – Chủ đề Động vật: Những con vật đáng yêu (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm         1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
9TA022Tranh tường – Chủ đề Trường mầm non thân yêu của bé (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm         1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
10TA023Tranh tường – Chủ đề Thực vật: Các loại hoa, quả (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm         1 100x70  24-36 th       30,000Tờ
 Bộ tranh tường theo chủ đề dành cho lớp mẫu giáo (khổ to A0) 
1TA003Tranh tường: Chủ đề Lễ hội quê hương em (Dành cho lớp mẫu giáo)Trịnh Lý  - Lương Thị Bình - Nguyễn Thị Quyên         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
2TA004Tranh tường: Chủ đề Thế giới thực vật (Dành cho lớp mẫu giáo)Tào Thanh Huyền - Vũ Yến Khanh - Nguyễn Thị Cẩm  Bích         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
3TA005Tranh tường: Chủ đề nghề nghiệp - Ai làm nghề gì (Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Nguyệt - Bùi Thị Kim Tuyến - Nguyễn Thị Sinh Thảo         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
4TA006Tranh tường: Chủ đề Gia đình của bé (Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Nguyệt - Bùi Thị Kim Tuyến - Nguyễn Thị Sinh Thảo         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
5TA007Tranh dán tường: Chủ đề Thế giới động vật trong mắt bé (Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Nguyệt - Lý Thu Hiền - Hoàng Thu Hương         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
6TA008Tranh dán tường: Chủ đề Phương tiện giao thông (Dành cho lớp mẫu giáo)Tào Thanh Huyền - Trịnh Lý- Phùng Thị Tường         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
7TA009Tranh dán tường: Chủ đề nước và các hiện tượng thời tiết (Dành cho lớp mẫu giáo)Đặng Hồng Quân - Trần Thị Ngọc Trâm - Vũ Thị Ngọc Minh         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
8TA010Tranh dán tường: Chủ đề Các mùa trong năm(Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Minh Nguyệt - Bùi Thị Kim Tuyến - Nguyễn Thị Sinh Thảo         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
9TA011Tranh dán tường: Chủ đề Trường mầm non thân yêu của bé (Dành cho lớp mẫu giáo)Lê Phương - Phan Thị Ngọc Anh - Nguyễn Thùy Dương         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
10TA012Tranh dán tường: Chủ đề bản thân - Bé đã lớn rồi đấy (Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Minh Nguyệt - LÊ Bích Ngọc - Vũ Thị NGọc Minh         1 100x70  3-6 tuổi       30,000Tờ
  Bộ tranh trang trí các góc (10 tranh - > 30 chi tiết, hình dán)
1TA041Tranh trang trí góc Xây dựng (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3Gv      14,000 bộ tranh 
2TA042Tranh trang trí góc Nghệ thuật (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3Gv      21,000 bộ tranh 
3TA043Tranh trang trí góc Học tập - Thư viện (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3Gv      31,000 bộ tranh 
4TA044Tranh trang trí góc Khám phá khoa học (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3Gv        7,000 bộ tranh 
5TA045Tranh trang trí góc Phân vai (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3GV      24,000 bộ tranh 
60H849Bộ tranh các góc chơi (dán 10 góc trong các lớp mầm non) Phùng Thị Tường, Trần Yến Mai        10 A3 Gv      98,000 bộ tranh 
 Hướng dẫn trẻ kể chuyện 
1MỚIGiáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Bộ tranh kể chuyện sáng tạo (kể lại sự việc theo thứ tự) - (trẻ 3-4 tuổi)Nguyễn Thị Hằng, Trần Ngọc Ánh 30 tờ 17x24  3 tuổi         32,000 Bộ tranh 
2MỚIGiáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Bộ tranh kể chuyện sáng tạo (kể lại sự việc theo thứ tự) - (trẻ 4-5 tuổi)31 tờ 17x24  4 tuổi         32,000 Bộ tranh 
3MỚIGiáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Bộ tranh kể chuyện sáng tạo (kể lại sự việc theo thứ tự) - (trẻ 5-6 tuổi)32 tờ 17x24  5 tuổi         32,000 Bộ tranh 
4KC3TBé tập kể chuyện theo tranh (trẻ 3-4 tuổi) Trần Thị Kim Uyên, Phạm Thị Minh Nguyệt, Tú Ân, Nguyễn Anh Tuấn 4817x24Trẻ 3-4 tuổi      68,000 Bộ tranh 
5KC4TBé tập kể chuyện theo tranh (trẻ 4-5 tuổi)4817x24Trẻ 4-5 tuổi      68,000 Bộ tranh 
6KC5TBé tập kể chuyện theo tranh (trẻ 5-6 tuổi)4817x24Trẻ 5-6 tuổi      68,000 Bộ tranh 
7MỚICô kể bé nghe - tranh truyện dành cho trẻ
24 - 36 tháng tuổi 
Phan Vũ Quỳnh Nga - Nguyễn Thị Minh Phương50 tờ A3  2T       125,000 Bộ tranh 
8MỚICô kể bé nghe - tranh truyện dành cho trẻ
3 - 4 tuổi 
50 tờ A3  3T       125,000 Bộ tranh 
9MỚICô kể bé nghe - tranh truyện dành cho trẻ
4-5 tuổi 
50 tờ A3  4T       125,000 Bộ tranh 
10MỚICô kể bé nghe - tranh truyện dành cho trẻ
5-6 tháng tuổi 
50 tờ A3  5T       125,000 Bộ tranh 

 

Xem Thêm Nội Dung