Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON (dành cho cb quản lý và gv mầm non - adc)

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Adc
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 81
Kích thước 19x27
Cân nặng: 250 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 39,000 đ

Tài liệu được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non; xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nhằm hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục, cách thức tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi, học của trẻ, thúc đẩy và tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện, hài hoà.

  • ⇒ Tài liệu được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non
  • ⇒ Hỗ trợ, hướng dẫn Cán bộ quản lý & Giáo viên Mầm non trong việc tổ chức, sử dụng môi trường giáo dục để đáp ứng nhu cầu chơi và học của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện

Xem Thêm Nội Dung