Kinh dịch chú giải cũ và mới (B85, 2016)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Dân Trí
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 165
Kích thước 16X24
Cân nặng: 200 (gram)
Năm xuất bản: 2019
Đang có hàng
Giá bán: 85,000 đ
Giá bìa: 85,000 đ
Chú giải chu dịch là phải trả lời những câu hỏi:
- Tại sao có 64 quẻ, tại sao các quẻ lại được sắp xếp theo trật tự bắt đầu từ quẻ KHIỂN - KHÔN - TRUÂN - MÔNG...đến TRUNG THU - TIỂU QUÁ - KÝ TẾ và kết thúc ở quẻ VỊ TẾ
 
- Nôi dung của các quy tắc phản phục; hay quy tắc phản phục là ghi nhận sự thật nào?
- Mỗi quẻ kéo dài mấy ngày, mấy tháng? Mỗi hào kéo dài mấy ngày, mấy tháng; và sự ứng hợp giữa các hào là gì?
- 64 quẻ của Chu Dịch chị hiện tượng nào trong đời sống con người, xã hội và tự nhiên?

Xem Thêm Nội Dung