Kinh Kim Quang Minh hiệp bộ

Kinh Kim Quang Minh hiệp bộ

Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Hình thức bìa: Bìa cứng
Số trang: 536
Kích thước 16 x 24
Cân nặng: 650 (gram)
Năm xuất bản: 2020
Đang có hàng
Giá bán: 120,000 đ
Giá bìa: 120,000 đ

Lời duyên khởi

- Tựa Kinh Kim Quang Minh Hiệp bộ

Nghi thức khai kinh trì tụng

Quyển thứ nhất

Phẩm:

1: “Tựa kinh”

2: “Thọ lượng”

3: “Tam thân phân biệt”

Quyển thứ hai

 4: “Sám hối”

5: “Diệt nghiệp chướng”

Quyển thứ ba

6: “Đà la NI Tối Tịnh Địa”

Quyển thứ tư

7: “Tán thán”

8: “Giảng luận pháp không”

Quyền thứ năm

 9: “Y không mãn nguyện”

10: “Tứ Thiên Vương”

Quyền thứ sáu

11: “Ngân chủ Đà la ni”

12: “ Đại Điện Biên”

 13: “Công Đức Thiên”

14: “Địa Thần Công Lao”

Xem Thêm Nội Dung