Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Kích thước cm
Cân nặng: 200 (gram)
Năm xuất bản: 2014
Hết hàng
Giá bìa: 13,000 đ

Lời Dịch Giả

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Phật tử tức là người có nhiều duyên lành đối với Phật Pháp Tăng và chúng sanh trong ba đời quá khứ, hiện tại, và vị lai cũng như đã kết duyên sâu dày với Thập phương Pháp giới.

Tôi tự xét, bản thân mình phước mỏng mà Nghiệp thì sâu dày, tài hèn đức kém, làm sao dám đảm đang việc phiên dịch kinh sách Phật. Tuy nhiên, qua lời giảng của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Ngài là đệ tử nối pháp của tiên sinh Lý Bỉnh Nam..

Khi đọc quyển sách “Nhận thức Phật giáo” do Hòa thượng Tịnh Không giảng. Tôi vô cùng xúc động và trích dịch một đoạn ngắn trong đó chứa đựng hầu như tinh yếu Phật Pháp và phương pháp tu tập cho hàng tu sĩ cũng như cư sĩ. 

Lời giảng của Ngài Tịnh Không như phun châu nhả ngọc, mỗi chữ mỗi lời đều là bảo pháp lưu xuất trong chân tâm diệu minh đồng thời là lời khai thị phát khởi từ tâm của ngài đối với vạn loại chúng sanh. Ngài đã cho chúng ta một nhận thức mới về Phật giáo, ứng hợp với căn cơ chúng sanh trong xã hội hiện đại. Nhằm giải quyết những vấn nạn cấp bách trong vấn đề tu học và tình trạng xã hội đang khủng hoảng về đạo đức và niềm tin tôn giáo.

Tôi tự thấy thật có lỗi đã không chuyển hết ý nghĩa thâm áo mà Ngài đã trùng tuyên giáo pháp vi diệu của chư Phật mười phương. Tôi chân thành sám hối trước Tam Thế chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng và toàn thể Phật tử cũng như chúng sanh vì tôi đã không diễn tả hết ý nghĩa vi diệu trong nguyên văn khi chuyển ra Việt văn. Tôi mạo muội nghĩ rằng qua lời dịch của tôi sẽ là dấu hiệu làm chướng mắt đến chư tôn đức và quý vị học Phật uyên thâm, khiến chư vị động lòng từ mẫn đối với hàng Phật tử Việt không đọc được Hán văn. Xin quý vị phiên dịch những lời giảng của Ngài Tịnh Không và của chư Tôn đức trong thời hiện đại ra Việt Văn cho Phật tử Việt Nam được học hỏi và tu tập.

Về phần chuyển ngữ, tôi cố gắng dịch sát với nguyên văn nhưng lại mong diễn đạt bằng lối văn bình dân dễ hiểu, vì nhắm vào thành phần trẻ đang ở nước ngoài không giỏi Việt văn như người trong nước. Tuy nhiên rất nhiều chữ tôi không dám dịch theo lối nói thông thường mà chuyển âm Hán Văn (vì ý văn quá súc tích mà khả năng Viêt văn của tôi thì bị giới hạn). Đối với người thường đọc sách Phật học thì không trở ngại nhưng với giới trẻ ở nước ngoài thì là một điều khó khăn đễ hiểu.

Tôi chân thành mong nhận lời chỉ giáo của quý Phật tử và chư vị cao minh. Để tôi có dịp học hỏi và tinh tấn hơn trong việc tu học và làm Phật sự. 

Tôi xin hồi hướng công đức phiên dịch này đến Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật

Xem Thêm Nội Dung