Lập Kế Hoạch Và Thiết Kế Các Hoạt Động Giáo Dục Trong Trường Mầm Non - Mẫu Giáo 24-36 tháng

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Sách Dân Tộc
Hình thức bìa: MỀM
Số trang: 260
Kích thước 19x27
Cân nặng: 460 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 70,000 đ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM     
        
DANH MỤC TÀI LIỆU MẦM NON
PHỤC VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020
TTMã sốTên sáchTác giảTrangKích
thước
Đối
tượng SD
Đơn Giá
ước giá
 PHẦN I: SÁCH TÀI LIỆU DÙNG CHO GIÁO VIÊN
Tài liệu Bồi dưỡng dành cho Cán bộ quản lí và GVMN    Dự kiến
1MỚITài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho Cán bộ quản lí và giáo viên mầm non -Năm học 2019 - 2020 Bộ GD&ĐT - Cục nhà Giáo       300 19x27 CBQL&GV        86.000
2MỚITài liệu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non          60 CBQL&GV        32.000
3MỚITài liệu về chuẩn hiệu trưởng mầm non          60 CBQL&GV        32.000
40G321Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong giáo dục trẻ mầm non  (dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)Bộ Giáo dục và đào tạo - Vụ GDMN         8819x27CBQL,GV       46.000
6MỚITài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non  (dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)Bộ Giáo dục và đào tạo - Vụ GDMN       10019x27CBQL,GV       47.000
7MỚITài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục mầm non (dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)Bộ Giáo dục và đào tạo - Vụ GDMN       100 CBQL,GV       47.000
80G310Một số văn bản pháp quy về giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay Cù Thị Thủy        400 19x27 CBQL&GV        86.000
90G320Các hoạt động bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mầm nonVũ Ngọc Minh10017x24GV        35.000
100G315Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IIIBộ GD&ĐT30019 x27 DC      108.000
11MỚITài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IVBộ GD&ĐT30120 x27 DC      108.000
120H867Sổ theo dõi sức khỏe  Vụ Giáo dục MN          40 14,5x 20,5 GV        10.500
130H868Sổ bé chăm ngoan  Vụ Giáo dục MN          24 17x24 GV          8.500
142L960Sổ liên lac (phối hợp giữa cơ sở GDMN và gia đình)          24 17x24          10.000
152L1161Sổ theo dõi sức khỏe trẻ nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) Vụ Giáo dục MN          28 14,5x 20,5 GV          7.500
162L1162Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi) Vụ Giáo dục MN          40 14,5x 20,5 GV        10.500
172L1166Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe trẻ mầm non Đào Minh Hiền          40 19x27 GV        13.000
182L1163Tháp dinh dưỡng hợp lí (Dành cho trẻ 3-5 tuổi) Đào Minh Hiền            1 A3 GV        30.000
19MớiGiấy chứng nhận  NXBGD            1 A5 HS          1.200
20MớiPhiếu khen NXBGD            1 A5 HS          1.200
21MớiPhiếu bé ngoan - đề can (50 ô/tờ) NXBGD            1 A0 HS          6.500
22MớiPhiếu bé ngoan - thường (50 ô/tờ) NXBGD            1 A0 HS          3.000
23MỚIPhiếu bé ngoan - cắt sẵn (300 chiếc/cọc) Mẫu Sở GD&ĐT            1 A0 HS                  110
 
Sổ sách dành Cán bộ quản lí và GVMN
 
1 Sổ theo dõi trẻ đến nhóm - lớp Nguyễn Thị Thu Hương          40 A4 GV       14.000
2MỚISổ theo dõi trẻ: Điểm danh Nguyễn Thị Thu Hương          36 A4 GV       18.000
3MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi Hoàng Công Dụng - Nguyễn Thị Thu Hương          16 A4 GV       13.000
4MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi Hoàng Công Dụng - Nguyễn Thị Thu Hương          16 A4 GV       15.000
5MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi Hoàng Công Dụng - Nguyễn Thị Thu Hương          16 A4 GV       15.000
6MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhóm trẻ 3 – 36 tháng Nguyễn Thị Thu Hương          24 A4 GV       14.000
7MỚISổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục nhà trẻ Nguyễn Thị Thu Hương          40 A4 GV       18.000
8MỚISổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục mẫu giáo Nguyễn Thị Thu Hương          60 A4 GV       33.600
 Tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình GDMN (Sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 )
10G153Chương trình giáo dục mầm non - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Bộ GD&ĐT          80 19x27 GV        32.000
20G203Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Bộ GD&ĐT        212 19x27 GV        52.000
30G204Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (3-4 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Bộ GD&ĐT        184 19x27 GV        52.000
40G205Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Bộ GD&ĐT        204 19x27 GV        52.000
50G206Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Bộ GD&ĐT        212 19x27 GV        52.000
 Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường MN
10G308Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ từ 6-24 tháng tuổiNguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thuận Nhi       21219x27GV        38.000
20G309Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ từ 24-36 tháng tuổiNguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thuận Nhi       21219x27GV        38.000
30G153Hướng dẫn thực hiện các hoạt động GD trong trường MN theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
       196 19x27 GV        45.000
 Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non
1MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền       248 19x27 GV       70.000
20G336Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 3 - 4 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền       248 19x27 GV       72.000
30G337Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 4 - 5 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền       248 19x27 GV       75.000
40G338Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền       248 19x27 GV       78.000
 Hướng dẫn dạy học lớp ghép
10G281Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi – Quyển 1 Nguyễn Thị
Ánh Tuyết 
       152 17 x 24 GV        58.000
20G282Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi – Quyển 2 Nguyễn Thị
Ánh Tuyết 
       152 17 x 24 GV        52.000
 Tài liệu tăng cường Tiếng Việt cho trẻ MG 5-6 tuổi vùng khó khăn, dân tộc thiểu số
10G256Hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN (MG bé 3-4 tuổi) Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Kim Tuyến        200 17x24 GV        47.000
20G257Hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN (MG nhỡ 4-5 tuổi) Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Kim Tuyến        208 17x24 GV        44.000
30G258Hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN (MG lớn 5-6 tuổi) Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Kim Tuyến        200 17x24 GV        47.000
40G209Thiết kế các hoạt động GD trong trường mầm non theo chủ đề (MG 5-6 tuổi) - Tập 1 (Theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ MG 5 tuổi) Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh Tuyết        300 17x24 GV        60.000
50G210Thiết kế các hoạt động GD trong trường mầm non theo chủ đề (MG 5-6 tuổi) - Tập 2 (Theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ MG 5 tuổi) Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh Tuyết        300 17x24 GV        72.000
60G211Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động GD trong trường MN theo chủ đề (MG 5-6 tuổi) (Theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ MG 5 tuổi) Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh Tuyết        120 17x24 GV        34.000
70G250Trò chơi tăng cường Tiếng Việt theo chủ đề Hồ Lam Hồng        100 17x24 GV        16.000
80G251Dạy trẻ tập nói (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi), Quyển 1 Phùng Thị Tường - Trần Yến Mai          56 17x24 GV        19.000
90G252Dạy trẻ tập nói (dành cho trẻ từ 1-3 tuổi), Quyển 2 Phùng Thị Tường - Trần Yến Mai          56 17x24 GV        19.000
 Trò chơi, Bài hát, thơ truyện, đồng dao ….
10G170Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 3-36 tháng tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
       132 19x27 GV        32.000
20G097Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 3-4 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
       200 19x27 GV        42.000
30G099Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
       216 19x27 GV        46.000
40H687Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi) Lê Thu Hương
 (Chủ biên) 
       252 19x27 GV        48.000
5MỚITuyển tập thơ ca, truyện kể, câu đố theo chủ đề Thu Quỳnh        320 17x24 GV        58.000
6MỚIBé đến với âm nhạc qua các trò chơi Lý Thu Hiền          60 17x24 GV        13.000
70G040Trò chơi âm nhạc cho trẻ mầm non Hoàng Văn Yến        100 17x24 GV        15.000
80H848Tuyển tập bài hát dành cho trẻ mầm non và nhi đồng theo chủ đề  Hoàng Long, Hoàng Lân        240 17x24 GV        40.000
90H907T8Thơ theo chủ đề dành cho lớp nhà trẻ Trần Phương Hà          32 19x27 nhà trẻ        20.000
100G175Đồng dao và các trò chơi dân gian cho trẻ em Hoàng Công Dụng          68 17x24 GV        35.000
110H965T8Đồng dao dành cho trẻ mầm nonNguyễn Thị Oanh - Trần Ngọc Ánh32 17 x24  2-6 tuổi            22.000
120G173Hướng dẫn sử dụng các bài đồng dao trong giáo dục mầm non Phạm Thị Việt          52 17x24 GV        13.000
  SÁCH THƠ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ Ước giá 
        
30H904Thơ giáo dục kĩ năng sống - Quyển 1Vũ Hương Giang         32 17 x24  2-6 tuổi            18.500
40H905Thơ giáo dục kĩ năng sống - quyển 2Vũ Hương Giang         32 17 x24  2-6 tuổi            18.500
50H906Thơ giáo dục kĩ năng sống - quyển 3Vũ Hương Giang         32 17 x24  2-6 tuổi            18.500
BỘ TRANH CÔNG CỤ GIÚP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 24-36 tháng tuổi 
1TA090Bộ tranh công cụ đánh giá và thực hiện chương trình giáo dục mầm non (trẻ 24-36 tháng tuổi)Trần Phương Hà, Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hằng         48 12x17  Gv         35.000
BỘ TRANH CÔNG CỤ GIÚP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 3 TUỔI 
1TA091Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 3 tuổi - Lĩnh vực phát triển thể chất Trần Phương Hà, Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hằng          48 10.5 x 14.5 GV        35.000
2TA093Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 3 tuổi - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
3TA095Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 3 tuổi - Lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
4TA097Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 3 tuổi - Lĩnh vực phát triển nhận thức         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
BỘ TRANH CÔNG CỤ GIÚP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 4 TUỔI 
1TA092Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 4 tuổi - Lĩnh vực phát triển thể chất Trần Phương Hà, Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hằng          48 10.5 x 14.5 GV        35.000
2TA094Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 4 tuổi - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
3TA096Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 4 tuổi - Lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
4TA098Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 4 tuổi - Lĩnh vực phát triển nhận thức         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
BỘ CÔNG CỤ GIÚP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 5 TUỔI 
10G294Bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi)  Nguyễn Thị Kim Anh - Huỳnh Văn Sơn - Trần Thị Quốc Minh - Bùi Thị Việt        120 17x24 GV        35.000
2TA037Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển thể chất         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
3TA038Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
4TA039Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
5TA040Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển nhận thức         48 10.5 x 14.5 GV        35.000
60G297Giúp bé phát triển tình cảm và quan hệ xã hội (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ) Trần Thị Kim Uyên - Đặng Hồng Quân          32 17x24 trẻ 5-6 tuổi        12.000
70G298Giúp bé phát triển ngôn ngữ và giao tiếp (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ) Trần Thị Kim Uyên - Đỗ Giáp Nhất          32 17x24 trẻ 5-6 tuổi        12.000
80G299Giúp bé phát triển nhận thức (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ) Trần Thị Kim Uyên - Nguyễn Thế Linh          32 17x24 trẻ 5-6 tuổi        12.000
90G300Giúp bé phát triển thể chất (theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ) Trần Thị Kim Uyên - Nguyễn Thế Linh          32 17x24 trẻ 5-6 tuổi        12.000
Hướng dẫn các hoạt động phát triển (theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi)
10|G262Hướng dẫn các hoạt động phát triển tình cảm và quan hệ xã hội cho trẻ mầm non (Theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi) Trần Lan Hương - Trần Thị Nga - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nguyễn Thị Thư          80 17x24 GV        18.000
20|G263Hướng dẫn các hoạt động phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ mầm non (Theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi)         56 17x24 GV        15.000
30|G264Hướng dẫn các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ mầm non (Theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi)         60 17x24 GV        15.000
40|G265Hướng dẫn các hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mầm non (Theo bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi)         74 17x24 GV        15.000
Tổ chức các hoạt động GD theo các chủ đề 
10G239Các hoạt động làm quen với toán của trẻ mầm non   Hoàng Thu Hương - Trần Thị Nga - Vũ Ngọc Minh        152 17x24 GV        35.000
20G240Các hoạt động tạo hình của trẻ mầm non Phùng Thị Tường, Lê Thị Đức, Nguyễn Thanh Thủy        232 17x24 GV        43.000
30G241Các hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mầm non   Phạm Mai Chi , Vũ Yến Khanh, Hồng Thu        148 17x24 GV        35.000
40G242Các hoạt động âm nhạc của trẻ mầm non Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hòa, Lê Thị Đức        136 17x24 GV        30.000
50G243Các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non  Bùi Kim Tuyến        164 17x24 GV        35.000
60G244Các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non   Lương Thị Bình, Phan Lan Anh        108 17x24 GV        25.000
70G245Các hoạt động khám phá khoa học của trẻ mầm non  Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Nga        160 17x24 GV        35.000
80G246Các hoạt động phát triển vận động của trẻ mầm non  Nguyễn Sinh Thảo        160 17x24 GV        35.000
 Giáo dục Phát triển THỂ CHẤT & VẬN ĐỘNG
10G275Hướng dẫn thực hiện vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Nguyễn Thị Thu Hà - Hoàng Thị Dinh        150 17x24 GV        30.000
20G248Các trò chơi và hoạt động cho trẻ từ 3-36 tháng tuổi theo chủ đề Phùng Thị Tường        108 17x24 GV        20.000
30G249Các trò chơi và hoạt động ngoài lớp học cho trẻ Mẫu giáo theo chủ đề Phùng Thị Tường        120 17x24 GV        32.000
40G181Các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non  Lê Thị ánh Tuyết, Đặng Thu Quỳnh, Vũ Thị Thu Hằng        192 17x24 GV        34.000
50G217Tổ chức vui chơi giải trí, ngày hội thể dục thể thao cho trẻ ở trường mầm non Bùi Thị Việt        120 17x24 GV        12.000
60H754Trò chơi và bài tập thể dục buổi sáng cho trẻ 2-6 tuổi Phùng Thị Tường, Đặng Lan Phương        120 17x24 GV        26.000
70G167Trò chơi giúp bé khỏe mạnh và thông minh Nguyễn Hồng Thu          60 17x24 GV        20.000
PHÁT TRIỂN TƯ DUY, NHẬN THỨC …..
10G208Trò chơi phát triển tư duy cho trẻ từ 3-6 tuổi Trần Thị Ngọc Trâm        100 17x24 GV        18.500
20H753Trò chơi giúp bé làm quen với số và phép đếm Đinh Thị Nhung        108 17x24 GV        25.000
30G207Phương pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo Đinh Thị Nhung        104 17x24 GV        18.500
40G272Trò chơi phát triển biểu tượng hình dạng và kích thước cho trẻ mầm non Trần Thị Hằng        124 17x24 GV        23.000
50G157Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học Hà Nguyễn Kim Giang        196 17x24 GV        40.000
60G201Hướng dẫn hoạt động âm nhạc, thể dục, tạo hình cho trẻ mầm non Jang Young Soog        160 19x27 GV        40.000
70G202Hướng dẫn hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mầm non  Jang Young Soog          40 19x27 GV        16.000
80G056Kịch bản lễ hội ở trường mầm non Hoàng Văn Yến        100 19x27 GV        20.000
90H856Các kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học dành cho lứa tuổi mẫu giáo Vũ Thị Hương Giang        100 17x24 GV        22.000
100G169Các hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với văn học và chữ viết Cù Thị Thủy, Đặng Thu Quỳnh        120 17x24 GV        24.000
110G169Trò chơi với chữ cái và phát triển ngôn ngữ Đặng Thu Quỳnh        100 17x25 GV        18.500
 Bộ sách Thiết kế bài giảng cho Giáo viên MN
I Thiết kế các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời -  Dành cho lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi (5 cuốn/ bộ)   GV    108.000
10G212Thiết kế các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời (trẻ 24-36 tháng tuổi) - Chủ đề Bé với người thân trong gia đình Phạm Thị Tâm, Trương Hồng Nga          96 17x24 GV        24.000
20G213Thiết kế các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời (trẻ 24-36 tháng tuổi) - Chủ đề Các phương tiện giao thông, Mùa hè Phạm Thị Tâm, Trương Hồng Nga          88 17x24 GV        19.000
30G214Thiết kế các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời (trẻ 24-36 tháng tuổi) - Chủ đề Cây - Hoa - Quả, Ngày tết vui vẻ Phạm Thị Tâm, Trương Hồng Nga          88 17x24 GV        23.000
40G215Thiết kế các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời (trẻ 24-36 tháng tuổi) - Chủ đề Những con vật đáng yêu Phạm Thị Tâm, Trương Hồng Nga          72 17x24 GV        20.000
50G216Thiết kế các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời (trẻ 24-36 tháng tuổi) - Chủ đề Bé và các bạn, Đồ dùng đồ chơi Phạm Thị Tâm, Trương Hồng Nga          92 17x24 GV        22.000
II Thiết kế các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời - Dành cho lớp mẫu giáo bé 3-4 tuổi (5 cuốn/ bộ)   GV    121.000
10G193Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 3-4 tuổi) - Chủ đề Trường mầm non, Bản thân   Phạm Thị Tâm, Lê Thị Huệ         104 17x24 GV        22.000
20G194Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 3-4 tuổi) - Chủ đề Thế giới thực vật, Các hiện tượng tự nhiên Phạm Thị Tâm, Lê Thị Huệ         144 17x24 GV        27.000
30G195Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 3-4 tuổi) - Chủ đề Giao thông, Quê hương đất nước Bác Hồ Phạm Thị Tâm, Lê Thị Huệ         124 17x24 GV        21.000
40G196Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 3-4 tuổi) - Chủ đề Gia đình, Nghề nghiệp  Phạm Thị Tâm, Lê Thị Huệ         120 17x24 GV        30.000
50G197Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 3-4 tuổi) - Chủ đề Thế giới động vật Phạm Thị Tâm, Lê Thị Huệ         128 17x24 GV        21.000
III Thiết kế các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời - Dành cho lớp mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi (5 cuốn/ bộ)   GV    124.000
10G188Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 4-5 tuổi) - Chủ đề Trường mầm non, Bản thân   Phạm Thị Tâm,
Lê Thị Huệ  
       120 17x24 GV        20.000
20G189Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 4-5 tuổi) - Chủ đề Thế giới thực vật, Các hiện tượng tự nhiên Phạm Thị Tâm,
Lê Thị Huệ  
       200 17x24 GV        32.000
30G190Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 4-5 tuổi) - Chủ đề Giao thông, Quê hương đất nước Bác Hồ Phạm Thị Tâm,
Lê Thị Huệ  
       140 17x24 GV        23.000
40G191Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 4-5 tuổi) - Chủ đề Gia đình, Nghề nghiệp  Phạm Thị Tâm,
Lê Thị Huệ  
       184 17x24 GV        30.000
50G192Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 4-5 tuổi) - Chủ đề Thế giới động vật Phạm Thị Tâm,
 Lê Thị Huệ  
       108 17x24 GV        19.000
IV Thiết kế các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời - Dành cho lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi (5 cuốn/ bộ)   GV    129.500
10G183Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 5-6 tuổi) - Chủ đề Trường mầm non, Bản thân   Phạm Thị Tâm,
 Lê Thị Huệ  
       160 17x24 GV        26.000
20G184Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 5-6 tuổi) - Chủ đề Thế giới thực vật, Các hiện tượng tự nhiên Phạm Thị Tâm, Lê Thị Huệ         200 17x24 GV        32.000
30G185Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 5-6 tuổi) - Chủ đề Giao thông, Quê hương đất nước Bác Hồ Phạm Thị Tâm, Lê Thị Huệ         184 17x24 GV        30.000
40G186Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 5-6 tuổi) - Chủ đề Gia đình, Nghề nghiệp  Phạm Thị Tâm, Lê Thị Huệ         132 17x24 GV        21.500
50G187Thiết kế, tổ chức các HĐ có chủ đích, HĐ góc và HĐ ngoài trời trong trường MN (trẻ 5-6 tuổi) - Chủ đề Thế giới động vật Phạm Thị Tâm,
Lê Thị Huệ  
       120 17x24 GV        20.000
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi
1Mới. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi) 10019x26.5            35.000
20G311Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi) Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.        120 19x27 GV        30.000
30G312Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh phát triển thể chất cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)       120 19x27 GV        30.000
40G313Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)       120 19x27 GV        30.000
50G314Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh phát triển nhận thức cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)       120 19x27 GV        30.000
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 3- 4 TUỔI
1MớiGiáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 3-4 tuổi) 10019x26.6         35.000
20G306Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi  Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.        120 19x27 GV        30.000
30G302Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi        120 19x27 GV        30.000
40G306Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi       120 19x27 GV        30.000
50G304Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi        120 19x27 GV        30.000
60G303Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi        120 19x27 GV        30.000
70G301Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi        120 19x27 GV        30.000
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 4- 5 TUỔI
1MớiGiáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 4-5 tuổi) 10019x26.7            35.000
20G292Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi  Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.        120 19x27 GV        30.000
30G293Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi        120 19x27 GV        35.000
40G291Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi       120 19x27 GV        30.000
50G289Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi        120 19x27 GV        35.000
60G288Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi        120 19x27 GV        30.000
70G290Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi        120 19x27 GV        30.000
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
1MớiGiáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp mẫu giáo 5-6 tuổi) 10019x26.8            35.000
20G276Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.        160 19x27 GV        38.000
30G277Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi       160 19x27 GV        32.000
40G278Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi        160 19x27 GV        32.000
50G279Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học và chữ viết cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi        160 19x27 GV        47.000
60G280Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi        160 19x27 GV        33.000
70G283Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi        160 19x27 GV        32.000
80G285Giáo án mầm non chọn lọc (giáo viên dạy giỏi toàn quốc) Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Thanh Mai …        180 19x27 GV        55.000
Hướng dẫn làm đồ chơi
10G118Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi Ng. Thị Mai Chi          68 19x27 GV       26.000
20G093Hướng dẫn làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm Phạm Việt Hà          88 19x27 GV        23.000
30G123Hướng dẫn tạo hình bằng vật liệu thiên nhiên Phạm Việt Hà          94 19x27 GV        23.000
40G269Hướng dẫn làm đồ chơi từ lá cây Hoàng Thị Dinh          52 19x27 GV        23.000
50G267Hướng dẫn làm đồ chơi từ lõi giấy Phùng Thị Tường          24 19x27 GV          9.000
60G001Hướng dẫn gấp giấy màu (sách kèm đĩa) Jang Young Soog        200 19x27 GV        55.000
Tài liệu về Bác Hồ
18I578Bác Hồ với các cháu mầm non (sách ảnh) Lê Minh Hà (CB)        120 20x20 GV        28.000
11MỚITranh truyện Bác Hồ với trẻ mầm non - Ai ngoan sẽ được thưởngPhan Vũ Quỳnh Nga - Nguyễn Thị Minh Phương20 tờ A3  DC            50.000
Giáo dục Bảo vệ môi trường
10G176Hình thành hành vi thân thiện với môi trường cho trẻ mầm non Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Thu Hòa        160 14x20 GV15.000
Giáo dục An toàn giao thông
10G253Các trò chơi và hoạt động Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường, Nguyễn Thị Nga          80 17x24 GV        25.000
 Bộ Lô tô dành cho giáo viên - Theo chủ đề (khổ 12x18) - (Dùng cho giáo viên)
10G218Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Bản thânPhạm Thị Minh Nguyệt - Nguyễn Thanh Giang - Nguyễn Phương Thảo6012x18GV        30.000
20G219Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Thế giới động vật6012x18GV        30.000
30G220Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề TG thực vật: Hoa quả6012x18GV        30.000
40G221Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề TG thực vật: Các loài cây6012x18GV        30.000
50G222Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Gia đình6012x18GV        30.000
60G223Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Trường mầm non, Trường tiểu học6012x18GV        30.000
70G224Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Nước & hiện tượng thời tiết6012x18GV        30.000
80G225Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Giao thông6012x18GV        30.000
90G226Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Nghề nghiệp6012x18GV        30.000
100G228Lô tô dành cho Giáo viên MN - Chủ đề Sự đối lập6012x18GV        30.000
 Bộ tranh truyện dành cho trẻ MG theo chủ đề 
10H823Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 24-36 tháng tuổi) - quyển 1 và quyển 2 Nguyễn Phương Thảo          60 35x50  24-36 th            165.000
20G232Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 3-4 tuổi)
 - quyển 1
 Hoàng Thu Hương          60 35x50  3-4 t            165.000
30G232Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 3-4 tuổi)
 - quyển 2
 Hoàng Thu Hương          60 35x50  3-4 t            165.000
40G234Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi)
 - quyển 1 
 Nguyễn Phương Thảo          60 35x50  4-5 t            165.000
50G234Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi)
 - quyển 2
 Nguyễn Phương Thảo          60 35x50  4-5 t            165.000
60G229Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi)
 - quyển 1
 Hoàng Thu Hương          60 35x50  5-6 tuổi            165.000
70G230Bộ Tranh truyện theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi)
 - quyển 2
 Hoàng Thu Hương          60 35x50  5-6 tuổi            165.000
 Bộ tranh thơ minh họa dành cho trẻ MG theo chủ đề 
10H824Bộ Tranh thơ theo chủ đề (trẻ 24-36 tháng tuổi)  Nguyễn Phương Thảo          60 35x50  24-36            165.000
20G236Bộ Tranh thơ theo chủ đề (trẻ 3-4 tuổi)  Hoàng Thu Hương          60 35x50  3-4 t            165.000
30G237Bộ Tranh thơ theo chủ đề (trẻ 4-5 tuổi)  Nguyễn Phương Thảo          60 35x50  4-5 t            165.000
40H796Bộ Tranh thơ theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi)  Hoàng Thu Hương          60 35x50  5-6 t            165.000
 Bộ tranh mẫu giáo theo chủ đề dành cho GVMN
10H895Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Trường mầm non Nguyễn Thị Thanh Huyền - Vũ Thị Ngọc Minh            8 29.5 x 42  GV        30.000
20H896Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Bản thân Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Thu Hà          10 29.5 x 42  GV         30.000
30H897Bộ tranh mẫu giáo – chủ đề Gia đình Nguyễn Thị Thanh Huyền          10 29.5 x 42  GV         30.000
40H898Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Nghề nghiệp Nguyễn Thị Thanh Huyền          10 29.5 x 42  GV         30.000
50H899Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Thế giới động vật Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Cẩm Bích          10 29.5 x 42  GV         30.000
60H900Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Thế giới thực vật Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Cẩm Bích          10 29.5 x 42  GV         30.000
70H901Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Giao thông Nguyễn Thị Thanh Huyền          10 29.5 x 42  GV         30.000
80H902Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Quê hương, đất nước Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Thu Hà          10 29.5 x 42  GV         30.000
90H903Bộ tranh mẫu giáo - chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Cẩm Bích          10 29.5 x 42  GV         30.000
 Bộ tranh dán tường theo chủ đề dành cho lớp nhà trẻ (Khổ to A0)
1TA014Tranh tường – Chủ đề Bé với người thân (Dành cho lớp nhà trẻ) Phạm Thị Minh Nguyệt            1 100x70  24-36 th         30.000
2TA015Tranh tường – Chủ đề Bé và các bạn làm gì ở nhà trẻ (Dành cho lớp nhà trẻ) Phan Ngọc Anh            1 100x70  24-36 th         30.000
3TA016Tranh tường – Chủ đề Tết Nguyên đán (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm           1 100x70  24-36 th         30.000
4TA017Tranh tường – Chủ đề Đồ dùng, đồ chơi của bé (Dành cho lớp nhà trẻ)Phùng Thị Tường           1 100x70  24-36 th         30.000
5TA018Tranh tường – Chủ đề Ai chăm sóc bé ở nhà trẻ (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm           1 100x70  24-36 th         30.000
6TA019Tranh tường – Chủ đề Mùa hè (Dành cho lớp nhà trẻ)Phùng Thị Tường           1 100x70  24-36 th         30.000
7TA020Tranh tường – Chủ đề Bé thích đi bằng PT giao thông nào (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm           1 100x70  24-36 th         30.000
8TA021Tranh tường – Chủ đề Động vật: Những con vật đáng yêu (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm           1 100x70  24-36 th         30.000
9TA022Tranh tường – Chủ đề Trường mầm non thân yêu của bé (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm           1 100x70  24-36 th         30.000
10TA023Tranh tường – Chủ đề Thực vật: Các loại hoa, quả (Dành cho lớp nhà trẻ)Trần Thị Ngọc Trâm           1 100x70  24-36 th         30.000
 Bộ tranh tường theo chủ đề dành cho lớp mẫu giáo (khổ to A0)
1TA003Tranh tường: Chủ đề Lễ hội quê hương em (Dành cho lớp mẫu giáo)Trịnh Lý  - Lương Thị Bình - Nguyễn Thị Quyên           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
2TA004Tranh tường: Chủ đề Thế giới thực vật (Dành cho lớp mẫu giáo)Tào Thanh Huyền - Vũ Yến Khanh - Nguyễn Thị Cẩm  Bích           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
3TA005Tranh tường: Chủ đề nghề nghiệp - Ai làm nghề gì (Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Nguyệt - Bùi Thị Kim Tuyến - Nguyễn Thị Sinh Thảo           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
4TA006Tranh tường: Chủ đề Gia đình của bé (Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Nguyệt - Bùi Thị Kim Tuyến - Nguyễn Thị Sinh Thảo           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
5TA007Tranh dán tường: Chủ đề Thế giới động vật trong mắt bé (Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Nguyệt - Lý Thu Hiền - Hoàng Thu Hương           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
6TA008Tranh dán tường: Chủ đề Phương tiện giao thông (Dành cho lớp mẫu giáo)Tào Thanh Huyền - Trịnh Lý- Phùng Thị Tường           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
7TA009Tranh dán tường: Chủ đề nước và các hiện tượng thời tiết (Dành cho lớp mẫu giáo)Đặng Hồng Quân - Trần Thị Ngọc Trâm - Vũ Thị Ngọc Minh           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
8TA010Tranh dán tường: Chủ đề Các mùa trong năm(Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Minh Nguyệt - Bùi Thị Kim Tuyến - Nguyễn Thị Sinh Thảo           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
9TA011Tranh dán tường: Chủ đề Trường mầm non thân yêu của bé (Dành cho lớp mẫu giáo)Lê Phương - Phan Thị Ngọc Anh - Nguyễn Thùy Dương           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
10TA012Tranh dán tường: Chủ đề bản thân - Bé đã lớn rồi đấy (Dành cho lớp mẫu giáo)Phạm Thị Minh Nguyệt - LÊ Bích Ngọc - Vũ Thị NGọc Minh           1 100x70  3-6 tuổi         30.000
  Bộ tranh trang trí các góc (10 tranh - > 30 chi tiết, hình dán)
1TA041Tranh trang trí góc Xây dựng (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3Gv        14.000
2TA042Tranh trang trí góc Nghệ thuật (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3Gv        21.000
3TA043Tranh trang trí góc Học tập - Thư viện (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3Gv        31.000
4TA044Tranh trang trí góc Khám phá khoa học (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3Gv          7.000
5TA045Tranh trang trí góc Phân vai (30 chi tiết)Ng Thị Thanh Dung, Trương Thị Hiên10A3GV        24.000
60H849Bộ tranh các góc chơi (dán 10 góc trong các lớp mầm non) Phùng Thị Tường, Trần Yến Mai          10 A3 Gv        98.000
 Hướng dẫn trẻ kể chuyện
1MỚIGiáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Bộ tranh kể chuyện sáng tạo (kể lại sự việc theo thứ tự) - (trẻ 3-4 tuổi)Nguyễn Thị Hằng, Trần Ngọc Ánh 30 tờ 17x24  3 tuổi            32.000
2MỚIGiáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Bộ tranh kể chuyện sáng tạo (kể lại sự việc theo thứ tự) - (trẻ 4-5 tuổi)31 tờ 17x24  4 tuổi            32.000
3MỚIGiáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Bộ tranh kể chuyện sáng tạo (kể lại sự việc theo thứ tự) - (trẻ 5-6 tuổi)32 tờ 17x24  5 tuổi            32.000
4KC3TBé tập kể chuyện theo tranh (trẻ 3-4 tuổi) Trần Thị Kim Uyên, Phạm Thị Minh Nguyệt, Tú Ân, Nguyễn Anh Tuấn 4817x24Trẻ 3-4 tuổi        68.000
5KC4TBé tập kể chuyện theo tranh (trẻ 4-5 tuổi)4817x24Trẻ 4-5 tuổi        68.000
6KC5TBé tập kể chuyện theo tranh (trẻ 5-6 tuổi)4817x24Trẻ 5-6 tuổi        68.000
7TA109Cô kể bé nghe - tranh truyện dành cho trẻ
24 - 36 tháng tuổi 
Phan Vũ Quỳnh Nga - Nguyễn Thị Minh Phương50 tờ A3  2T            10.000
8TA110Cô kể bé nghe - tranh truyện dành cho trẻ
3 - 4 tuổi 
50 tờ A3  3T          125.000
9TA111Cô kể bé nghe - tranh truyện dành cho trẻ
4-5 tuổi 
50 tờ A3  4T          125.000
10TA112Cô kể bé nghe - tranh truyện dành cho trẻ
5-6 tháng tuổi 
50 tờ A3  5T          125.000
 Truyện tranh khổ to (dành cho trẻ 2-6 tuổi)
10H316Cáo, thỏ và gà trống Lê Thị Ánh Tuyết -Đặng Thu Quỳnh          24 A4  2-6 t         14.000
20H314Chú thỏ tinh khôn Lê Thị Ánh Tuyết -Đặng Thu Quỳnh          24 A4  2-6 t         14.000
30H415Nhổ củ cải Lê Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Minh          24 A4  2-6 t         14.000
40H313Củ cải trắng Lê Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Minh          24 A4  2-6 t         14.000
50H420Đàn ngỗng trời Lê Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Minh          24 A4  2-6 t         14.000
60H320Quả bầu tiên Lê Thị Ánh Tuyết -Đặng Thu Quỳnh          24 A4  2-6 t         14.000
70H419Cây táo thần Lê Thị Ánh Tuyết -Đặng Thu Quỳnh          24 A4  2-6 t         14.000
80H774Món quà của cô giáo Nguyễn Phương Thảo          24 A4  2-6 t         14.000
90H311Chuyện ông Gióng Lê Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Minh          24 A4  2-6 t         14.000
100H416Cây khế Lê Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Minh          24 A4  2-6 t         14.000
110H780Xe lu và xe ca Lê Thị Ánh Tuyết - Hồ Thị Minh          24 A4  2-6 t         14.000
120H772Kiến thi an toàn giao thông Hoàng Thu Hương          24 A4  2-6 t         14.000
130H769Chú bé giọt nước Hoàng Thu Hương          24 A4  2-6 t         14.000
140H767Sự tích hoa hồng Hoàng Thu Hương          24 A4  2-6 t         14.000
150H418Sự tích rau thì là Hoàng Thu Hương          24 A4  2-6 t         14.000
160H775Cả nhà đều làm việc Hồ Thị Minh          24 A4  2-6 t         14.000
170H768Quả trứng của ai ? Bùi Kim Tuyến          24 A4  2-6 t         14.000
180H770Chú đỗ con Hồ Thị Minh          24 A4  2-6 t         14.000
190H417Hoa mào gà Đặng Thu Quỳnh          24 A4  2-6 t         14.000
200H771Nàng tiên bóng đêm Hoàng Thu Hương          24 A4  2-6 t         14.000
210H773Thần sắt Hoàng Thu Hương          24 A4  2-6 t         14.000
220H465Bốn mùa của bé - Mùa xuân Phương Nhi          24 A4  2-6 t         25.000
230H466Bốn mùa của bé - Mùa hè Phương Nhi          24 A4  2-6 t         25.000
240H467Bốn mùa của bé - Mùa thu Phương Nhi          24 A4  2-6 t         25.000
250H468Bốn mùa của bé - Mùa đông Phương Nhi          24 A4  2-6 t         25.000
  Bách khoa thư cho bé     
18Z001Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Năm giác quanNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
28Z002Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - XiếcNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
38Z003Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Trong vườn thúNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
48Z004Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Phép lịch sựNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
58Z005Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Phù thủy và các con vật đồng hànhNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
68Z006Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Những tên cướp biển NXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
78Z007Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Khi bé đauNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
88Z008Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Công chúa và nàng tiênNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
98Z009Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Hiệp sĩ và lâu đài pháo thủNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
108Z010Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Lính cứu hỏaNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
118Z011Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Chúc ngủ ngonNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
128Z012Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Bóng đáNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
138Z013Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Thời tiền sửNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
148Z014Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Em béNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
158Z015Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Bên bờ biểnNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
168Z016Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Vũ trụNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
178Z017Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Cá heo và cá voiNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
188Z018Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - RừngNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
198Z019Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Động vật trong nông trạiNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
208Z020Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Con mèoNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
218Z021Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Động vật ở địa cựcNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
228Z022Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Động vật trên thế giớiNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
238Z023Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Những con vật nhỏ béNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
248Z024Bách khoa thư Larrouse dành cho bé - Nghệ thuật nhảy múaNXB Larrouse -Pháp      36 18x19  2-6 t         25.000
  
 
     
  Mọi chi tiết xin liên hệ:      
  NHÀ SÁCH GIA ĐỊNH - WWW.KENOSA.VN - GIADINHBOOK.COM.VN  
  86 NGÕ 189 HOÀNG HOA THÁM - BA ĐÌNH - HÀ NỘI    
  Phone; 0987643939 - Nguyễn Văn Kiên     
  Email: nguyenvankien0577@gmail.com     
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM     
        
DANH MỤC TÀI LIỆU MẦM NON
PHỤC VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020
TTTên sáchTác giảTrangKích
thước
Đối tượng SDĐơn Giá
ước giá
 PHẦN II: SÁCH TÀI LIỆU DÙNG CHO TRẺ
 Giúp bé khám phá Quê Hương, Đất nước, Bác Hồ - (Cố vấn nội dung: VỤ GIÁO DỤC MẦM NON)
1MớiBé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề QH đất nước, Bác Hồ (trẻ 3-4 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
    10.500
2MớiBé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề QH đất nước, Bác Hồ (trẻ 4-5 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 20.5x
27.5 
    10.500
3MớiBé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường tiểu học (trẻ 5-6 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 20.5x
27.5 
    10.500
 Giúp bé tập tạo hình - (Cố vấn nội dung: VỤ GIÁO DỤC MẦM NON)
10H825Bé tập tạo hình (trẻ 24-36 tháng tuổi)  Vụ Giáo dục MN         24 19x27 24-36 th     9.500
20H826Bé tập tạo hình (trẻ 3-4 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 19x27 3-4 tuổi   10.500
30H827Bé tập tạo hình (trẻ 4-5 tuổi) Vụ Giáo dục MN         36 19x27 4-5 tuổi   11.500
40H828Bé tập tạo hình (trẻ 5-6 tuổi) Vụ Giáo dục MN         40 19x27 5-6 tuổi   13.000
50H828Bé tập tạo hình (dành cho lớp mẫu giáo ghép) Vụ Giáo dục MN        40 19x27 MG Ghép  12.800
6TA028Tranh cô hướng dẫn trẻ MG ghép tập tạo hình  Vụ Giáo dục MN         40 A3 GV   50.000
7TA025Tranh cô hướng dẫn trẻ 24-36 tháng tập tạo hình Vụ Giáo dục MN         24 A3 GV   39.000
8TA026Tranh cô hướng dẫn trẻ 3-4 tuổi tập tạo hình  Vụ Giáo dục MN         32 A3 GV   47.000
9TA027Tranh cô hướng dẫn trẻ 4-5 tuổi tập tạo hình  Vụ Giáo dục MN         36 A3 GV   47.000
10TA028Tranh cô hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi tập tạo hình  Vụ Giáo dục MN         40 A3 GV   55.000
11MỚITạo hình từ gấy và bút màu (trẻ 24-36 tháng tuổi)  NXB Giáo dục         32 19x26,5 24-36 th   25.000
 Giúp bé làm quen với chữ cái - (Cố vấn nội dung: VỤ GIÁO DỤC MẦM NON)
10H829Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 3 - 4 tuổi)  Vụ Giáo dục MN         32 17x24 3-4 tuổi10.500
20H830Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 4 - 5 tuổi)  Vụ Giáo dục MN         32 17x24 4-5 tuổi10.500
30H831Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 1  Vụ Giáo dục MN         32 17x24 5-6 tuổi10.500
40H832Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 2  Vụ Giáo dục MN         32 17x24 5-6 tuổi10.500
5TA002Thẻ Bé chơi cùng chữ cái Vụ Giáo dục MN 60 16 x 6  2-6 tuổi      18.000
60H828Bé làm quen với chữ cái (dành cho lớp mẫu giáo ghép) Vụ Giáo dục MN        32 17x24 MG Ghép  12.500
7TA028Tranh cô hướng dẫn trẻ MG ghép làm quen với chữ cái Vụ Giáo dục MN         32 A3 GV   54.000
8TA026Tranh cô hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với chữ cái  Vụ Giáo dục MN         32 A3 GV54.000
9TA027Tranh cô hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với chữ cái  Vụ Giáo dục MN         32 A3  GV 54.000
10TA028Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái, quyển 1 Vụ Giáo dục MN         32 A3  GV 54.000
11MớiTranh cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái, quyển 2 Vụ Giáo dục MN         33 A4  GV 54.000
120H863Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản (dành cho trẻ 3-4 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 4-5 tuổi   12.000
130H864Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản (dành cho trẻ 4-5 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 4-5 tuổi   12.000
140H912Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản (dành cho trẻ 5-6 tuổi) Vụ Giáo dục MN         40 17x24 5-6 tuổi   12.500
150H913Bộ tranh hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản  Vụ Giáo dục MN         40 A3 GV   38.000
 Giúp bé làm quen với Toán - (Cố vấn nội dung: VỤ GIÁO DỤC MẦM NON)
10H833Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi)  Vụ Giáo dục MN         32 17x24  24-36      9.500
20H834Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 3-4 tuổi) Vụ Giáo dục MN         36 17x24 3-4 tuổi   11.000
30H835Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 4-5 tuổi) Vụ Giáo dục MN         40 17x24 4-5 tuổi   11.500
4MớiBé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 1 Vụ Giáo dục MN         52 17x24 5-6 tuổi   12.500
5MớiBé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 2 Vụ Giáo dục MN         53 17x25 5-6 tuổi   12.500
5TA001Thẻ Bé học toán Vụ Giáo dục MN         60 16 x 6  2-6 tuổi      18.000
60H828Bé làm quen với toán (dành cho lớp mẫu giáo ghép) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 MG Ghép     12.800
7TA028Tranh cô hướng dẫn trẻ MG ghép làm quen với toán Vụ Giáo dục MN         32 A3 GV   54.000
8TA033Tranh hướng dẫn trẻ 24-36 tháng tuổi làm quen với toán  Vụ Giáo dục MN         32 A3 GV   35.000
9TA034Tranh hướng dẫn trẻ 3-4 tuổi làm quen với toán  Vụ Giáo dục MN         36 A3 GV   35.000
10TA035Tranh hướng dẫn trẻ 4-5 tuổi làm quen với toán  Vụ Giáo dục MN         40 A3 GV   39.000
11TA036Tranh hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán, quyển 1  Vụ Giáo dục MN         52 A3 GV   56.000
12TA037Tranh hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán, quyển 2  Vụ Giáo dục MN         53 A4 GV   56.000
Giúp bé làm quen với chữ cái và tăng cường tiếng việt (trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)
12L1257Làm quen với chữ cái và tăng cường tiếng việt (trẻ 3-4 tuổi vùng dân tộc thiểu số) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 3-4 tuổi   12.000
22L1258Làm quen với chữ cái và tăng cường tiếng việt (trẻ 4-5 tuổi vùng dân tộc thiểu số) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 4-5 tuổi   12.000
32L1259Làm quen với chữ cái và tăng cường tiếng việt (trẻ 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 5-6 tuổi   12.000
 Giúp Bé tập tô, tập vẽ theo chủ đề - Theo CT GDMN mới
10H844Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 24-36 tháng) - Theo Chương trình GDMN mới Vụ Giáo dục MN         24 17x24 24-36 tháng     9.600
20H845Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 3-4 tuổi)  Vụ Giáo dục MN         32 17x24 3-4 tuổi   10.500
30H846Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 4-5 tuổi)  Vụ Giáo dục MN         32 17x24 4-5 tuổi   10.500
40H847Bé tập tô, tập vẽ - theo chủ đề (dành cho trẻ 5-6 tuổi)  Vụ Giáo dục MN         32 17x24 5-6 tuổi   10.500
 Giúp bé tập làm thủ công - Theo CT GDMN mới
10H879Vở thủ công (dành cho trẻ 3-4 tuổi)  Vụ Giáo dục MN         32 17x24 3-4 tuổi   10.500
20H880Vở thủ công (dành cho trẻ 4-5 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 4-5 tuổi   10.500
30H881Vở thủ công (dành cho trẻ 5-6 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 5-6 tuổi   12.000
 Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội
10H860Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (dành cho trẻ 3-4 tuổi) Vụ Giáo dục MN         40 17x24 3-4 tuổi   12.000
20H861Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (dành cho trẻ 4-5 tuổi) Vụ Giáo dục MN         40 17x24 3-4 tuổi   12.000
30H862Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (dành cho trẻ 5-6 tuổi) Vụ Giáo dục MN         40 17x24 3-4 tuổi   12.000
4TA046Tranh giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (trẻ 3 - 4 tuổi) Vụ Giáo dục MN         20A3Gv   35.000
5TA047Tranh giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội  (trẻ 4 - 5 tuổi) Vụ Giáo dục MN         20A3Gv   35.000
6TA048Tranh giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (trẻ 5 - 6 tuổi) Vụ Giáo dục MN         20A3Gv   40.000
72L1254Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (dành cho trẻ mẫu giáo) Vụ Giáo dục MN         2417x24DC   12.500
82L1255Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo Vụ Giáo dục MN         2417x24DC   12.500
 Bé khám phá khoa học môi trường xung quanh 
10H873Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh (dành cho trẻ 3-4 tuổi) Vụ Giáo dục MN         33 17x25 3-4 tuổi   12.000
20H874Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh (dành cho trẻ 4-5 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 4-5 tuổi   12.000
30H875Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh (dành cho trẻ 5-6 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 5-6 tuổi   12.000
4TA049Tranh hướng dẫn bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh (dành cho trẻ 3 - 4 tuổi) Vụ Giáo dục MN 16A3GV   40.000
5TA050Tranh hướng dẫn bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh (dành cho trẻ 4 - 5 tuổi) Vụ Giáo dục MN 16A3GV   40.000
6TA051Tranh hướng dẫn bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh (dành cho trẻ 5 - 6 tuổi) Vụ Giáo dục MN 16A3GV   40.000
 Giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ
10G172Dinh dưỡng và cách chế biến món ăn cho trẻ dưới 6 tuổi Vụ Giáo dục MN       240 17x24 GV   38.000
20G166Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe qua thơ ca, truyện kể Vụ Giáo dục MN       120 17x24 GV   15.000
30H886Dinh dưỡng và sức khỏe cho bé (dành cho trẻ 3-4 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 Trẻ   12.000
40H887Dinh dưỡng và sức khỏe cho bé (dành cho trẻ 4-5 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 Trẻ   12.000
50H888Dinh dưỡng và sức khỏe cho bé (dành cho trẻ 5-6 tuổi) Vụ Giáo dục MN         32 17x24 Trẻ   12.000
 Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ
10H953Giúp bé làm quen với phương tiện và luật giao thông (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)  Vụ Giáo dục MN   27x19 HS   20.000
20H954Giúp bé làm quen với phương tiện và luật giao thông (Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi)  Vụ Giáo dục MN   27x19 HS   20.000
30H955Giúp bé làm quen với phương tiện và luật giao thông (Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)  Vụ Giáo dục MN   27x19 HS   20.000
4TA113Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông Vụ Giáo dục MN   A3 GV   47.000
5TA114Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông Vụ Giáo dục MN   A3 GV   47.000
6TA115Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông Vụ Giáo dục MN   A3 GV   47.000
 Giáo dục kĩ năng sốngcho trẻ
10H956Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (3-4 tuổi) Vụ Giáo dục MN         24 17x24 Trẻ   15.000
20H957Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (4-5 tuổi) Vụ Giáo dục MN         28 17x25 Trẻ   15.000
30H958Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (5-6 tuổi) Vụ Giáo dục MN         28 17x26 Trẻ   15.000
40H952Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non (theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của trẻ)         Trương Thị Việt Liên (chủ biên); Hoàng Kim Nhung, Phan Vũ Quỳnh Nga      125 20,5 x 20,5 Trẻ   25.000
 BỘ SÁCH BÉ TÔ MÀU - TẬP LÀM HOẠ SĨ
1MớiBé tập tô màu theo chủ đề - Thế giới đại dươngNXB GD Việt Nam        28 19x27 Trẻ   12.500
2MớiBé tập tô màu theo chủ đề - Các con vật nhỏ béNXB GD Việt Nam        28 19x27 Trẻ   12.500
3MớiBé tập tô màu theo chủ đề - Phương tiện giao thôngNXB GD Việt Nam        28 19x27 Trẻ   12.500
4MớiBé tập tô màu - Đồ dùng đồ chơi thân thuộc của béNXB GD Việt Nam        28 19x27 Trẻ   12.500
5MớiBé tập tô màu theo chủ đề - Các loài chimNXB GD Việt Nam        28 19x27 Trẻ   12.500
  BỘ PHIẾU HỌC TẬP Cố vấn: Vụ GDMN     
2TA081Bộ phiếu Giúp Bé tập tạo hình
(dành cho trẻ 3-4 tuổi)
 Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 21x29 Trẻ   14.500
3TA082Bộ phiếu Giúp Bé tập tạo hình
(dành cho trẻ 4-5 tuổi)
 Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 21x29 Trẻ   14.500
4TA083Bộ phiếu Giúp Bé tập tạo hình
(dành cho trẻ 5-6 tuổi)
 Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 21x29 Trẻ   14.500
8TA084Phiếu Bé chơi cùng chữ cái
(dành cho trẻ 3-4 tuổi)
 Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 21x29 Trẻ   14.500
9TA085Phiếu Bé chơi cùng chữ cái
(dành cho trẻ 4-5 tuổi)
 Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 21x29 Trẻ   14.500
10TA086Phiếu Bé chơi cùng chữ cái
(dành cho trẻ 5-6 tuổi)
 Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 21x29 Trẻ   14.500
5TA087Bộ phiếu Bé làm quen với toán
(dành cho trẻ 3 -4 tuổi)
 Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 21x29 Trẻ   14.500
6TA088Bộ phiếu Bé làm quen với toán
(dành cho trẻ 4 -5 tuổi)
 Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 21x29 Trẻ   14.500
7TA089Bộ phiếu Bé làm quen với toán
(dành cho trẻ 5 -6 tuổi)
 Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 21x29 Trẻ   14.500
 Bộ Lô tô giúp bé phát triển trí thông minh - Theo chủ đề (khổ 6x8) 
10H786Lô tô dành cho bé - Chủ đề Bản thânPhạm Thị Minh Nguyệt - Nguyễn Thanh Giang - Nguyễn Phương Thảo        60 6x8 Trẻ   12.000
20H787Lô tô dành cho bé - Chủ đề TG động vật        58 6x8 Trẻ   12.000
30H788Lô tô dành cho bé - Chủ đề TG thực vật: Hoa quả        44 6x8 Trẻ   12.000
40H789Lô tô dành cho bé - Chủ đề TG thực vật: Các loài cây        60 6x8 Trẻ   12.000
50H790Lô tô dành cho bé - Chủ đề Gia đình        60 6x8 Trẻ   12.000
60H791Lô tô dành cho bé - Chủ đề Trường MN, Trường Tiểu học        60 6x8 Trẻ   12.000
70H792Lô tô dành cho bé - Chủ đề Nước & HTTN        20 6x8 Trẻ   12.000
80H793Lô tô dành cho bé - Chủ đề Giao thông        44 6x8 Trẻ   12.000
90H794Lô tô dành cho bé - Chủ đề Nghề nghiệp        60 6x8 Trẻ   12.000
100H795Lô tô dành cho bé - Chủ đề Sự đối lập        56 6x8 Trẻ   12.000
 Bộ sách Bé khám phá MTXQ theo chủ đề 
  Bé KP Lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi (7 chủ đề - 7 cuốn/bộ)   20.5x
27.5 
24-36th  71.500
10H804Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới ĐV: Các con vật xung quanh bé (trẻ 24-36 tháng)  ẩmTung tâm         12 20.5x
27.5 
    10.500
20H805Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Màu sắc (trẻ 24-36 tháng)  Trần Thị Ngọc Trâm         16 20.5x
27.5 
    10.500
30H806Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Mùa hè của bé (trẻ 24-36 tháng)  Trần Thị Ngọc Trâm         12 20.5x
27.5 
      9.500
40H807Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Đồ dùng, đồ chơi thân thuộc của bé (trẻ 24-36 tháng)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          12 20.5x
27.5 
    10.500
50H808Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bé và những người thân (trẻ 24-36 tháng)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          12 20.5x
27.5 
    10.500
60H809Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật: Rau - Củ - Quả (trẻ 24-36 tháng)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          12 20.5x
27.5 
    10.500
70H810Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì ? (trẻ 24-36 tháng)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          12 20.5x
27.5 
      9.500
  Bé KP Lớp mẫu giáo bé 3-4 tuổi (9 chủ đề - 9 cuốn/bộ)   20.5x
27.5 
3-4 t     81.500
10H401Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân  (trẻ 3-4 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      9.500
20H402Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình (trẻ 3-4 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      9.500
30H403Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non (trẻ 3-4 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      9.000
40H404Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật (trẻ 3-4 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      9.000
50H405Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật (trẻ 3-4 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      9.500
60H406Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp (trẻ 3-4 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      8.500
70H407Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các HTTN (trẻ 3-4 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      8.500
80H701Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông (trẻ 3-4 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      9.000
90H781Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề QH đất nước, Bác Hồ (trẻ 3-4 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      9.000
  Bé KP Lớp mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi (9 chủ đề - 9 cuốn/bộ)   20.5x
27.5 
4-5 t     89.000
10H408Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân (trẻ 4-5 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 20.5x
27.5 
    10.500
20H409Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình (trẻ 4-5 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 20.5x
27.5 
      9.500
30H410Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non (trẻ 4-5 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 20.5x
27.5 
      9.500
40H411Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật (trẻ 4-5 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 20.5x
27.5 
      9.500
50H412Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật (trẻ 4-5 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 20.5x
27.5 
    10.500
60H413Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp (trẻ 4-5 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
    11.500
70H414Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các HTTN (trẻ 4-5 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
      9.000
80H702Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông (trẻ 4-5 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 20.5x
27.5 
      9.500
90H782Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề QH đất nước, Bác Hồ (trẻ 4-5 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 20.5x
27.5 
      9.500
  Bé KP Lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi (10 chủ đề - 10 cuốn/bộ)   20.5x
27.5 
5-6 tuổi   101.000
10H722Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân  (trẻ 5-6 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 20.5x
27.5 
    10.500
20H723Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình (trẻ 5-6 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
    11.500
30H717Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non (trẻ 5-6 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 20.5x
27.5 
      9.500
40H718Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật (trẻ 5-6 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          20 20.5x
27.5 
      9.000
50H716Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật (trẻ 5-6 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          32 20.5x
27.5 
    11.500
60H719Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp (trẻ 5-6 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 20.5x
27.5 
      9.500
70H720Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các HTTN (trẻ 5-6 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          20 20.5x
27.5 
      9.000
80H721Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông (trẻ 5-6 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 20.5x
27.5 
    10.500
90H783Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề QH đất nước, Bác Hồ (trẻ 5-6 tuổi) Trung tâm nghiên cứu GDMN          28 20.5x
27.5 
    10.500
100H777Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường tiểu học (trẻ 5-6 tuổi)  Trung tâm nghiên cứu GDMN          24 20.5x
27.5 
      9.500
BỘ HỌC LIỆU CÁC CHỦ ĐỀ - THEO 5 LĨNH VỰC TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDMN
- Bài tập Giúp bé phát triển toàn diện (28 cuốn - 3 độ tuổi mẫu giáo)
  Lớp MG 3-4 tuổi    81.000
10H001Học liệu chủ đề Trường mầm non - trẻ 3 - 4 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non)Vũ Ngọc Minh - Nguyễn Thị Thủy - Nguyễn Thị Hà 16 19 x27  3-4 tuổi9.000
20H002Học liệu chủ đề Bản thân - trẻ 3 - 4 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Chu Thị Hồng Nhung - Mai Thị Mai 16 19 x27  3-4 tuổi9.000
30H003Học liệu chủ đề Gia đình - trẻ 3 - 4 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Hà - Vũ Thị Ngọc Minh - Nguyễn Thùy Dương 16 19 x27  3-4 tuổi9.000
40H004Học liệu chủ đề Nghề nghiệp - trẻ 3 - 4 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Chu Thị Hồng Nhung - Hoàng Thu Hương - Vũ Thị Ngọc Minh 16 19 x27  3-4 tuổi9.000
50H005Học liệu chủ đề Động vật - trẻ 3 - 4 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Hoàng Thu Hương - Vũ Yến Khanh - Lê Thị Luận 16 19 x27  3-4 tuổi9.000
60H006Học liệu chủ đề Thực vật - trẻ 3 - 4 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Hoàng Thu Hương - Vũ Yến Khanh   16 19 x27  3-4 tuổi9.000
70H007Học liệu chủ đề Giao thông - trẻ 3 - 4 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Cẩm Bích - Nguyễn Thị Nga - Chu Thị Hồng Nhung 16 19 x27  3-4 tuổi9.000
80H008Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên - trẻ 3 - 4 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Cẩm Bích - Nguyễn Thị Nga - Lê Thị Luận 16 19 x27  3-4 tuổi9.000
90H009Học liệu chủ đề Quê hương, đất nước - trẻ 3 - 4 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Nga - Lê Thị Luận - Nguyễn Thị Thu Hà 16 19 x27  3-4 tuổi9.000
  Lớp MG 4-5 tuổi    85.500
10H010Học liệu chủ đề Trường mầm non - trẻ 4 - 5 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Vũ Ngọc Minh - Nguyễn Thị Thủy - Nguyễn Thị Hà 20 19 x27  4-5 tuổi9.500
20H011Học liệu chủ đề Bản thân - trẻ 4 - 5 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Chu Thị Hồng Nhung - Mai Thị Mai 20 19 x27  4-5 tuổi9.500
30H012Học liệu chủ đề Gia đình - trẻ  4 - 5 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Hà - Vũ Thị Ngọc Minh - Nguyễn Thùy Dương 20 19 x27  4-5 tuổi9.500
40H013Học liệu chủ đề Nghề nghiệp - trẻ  4 - 5 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Chu Thị Hồng Nhung - Hoàng Thu Hương - Vũ Thị Ngọc Minh 20 19 x27  4-5 tuổi9.500
50H014Học liệu chủ đề Động vật - trẻ  4 - 5 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Hoàng Thu Hương - Vũ Yến Khanh - Lê Thị Luận 20 19 x27  4-5 tuổi9.500
60H015Học liệu chủ đề Thực vật - trẻ  4 - 5 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Hoàng Thu Hương - Vũ Yến Khanh   20 19 x27  4-5 tuổi9.500
70H016Học liệu chủ đề Giao thông - trẻ  4 - 5 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Cẩm Bích - Nguyễn Thị Nga - Chu Thị Hồng Nhung 20 19 x27  4-5 tuổi9.500
80H017Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên - trẻ 4 - 5 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Cẩm Bích - Nguyễn Thị Nga - Lê Thị Luận 20 19 x27  4-5 tuổi9.500
90H018Học liệu chủ đề Quê hương, đất nước - trẻ 4 - 5 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Nga - Lê Thị Luận - Vũ Yến Khanh 20 19 x27  4-5 tuổi9.500
  Lớp MG 5-6 tuổi    95.000
10H020 Học liệu chủ đề Trường mầm non - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non)  Vũ Ngọc Minh - Nguyễn Thị Thủy - Nguyễn Thị Hà 20 19 x27  5-6 tuổi9.500
20H021Học liệu chủ đề Bản thân - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Chu Thị Hồng Nhung - Mai Thị Mai 20 19 x27  5-6 tuổi9.500
30H022Học liệu chủ đề Gia đình - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Hà - Vũ Thị Ngọc Minh - Nguyễn Thùy Dương 20 19 x27  5-6 tuổi9.500
40H023Học liệu chủ đề Nghề nghiệp - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Chu Thị Hồng Nhung - Nguyễn Thị Cẩm Bích - Nguyễn Thị Thu Hà  20 19 x27  5-6 tuổi9.500
50H024Học liệu chủ đề Động vật - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Hoàng Thu Hương - Vũ Yến Khanh - Lê Thị Luận 20 19 x27  5-6 tuổi9.500
60H025Học liệu chủ đề Thực vật - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Hoàng Thu Hương - Vũ Yến Khanh   20 19 x27  5-6 tuổi9.500
70H026Học liệu chủ đề Giao thông - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Cẩm Bích - Nguyễn Thị Nga - Nguyễn Thị Thủy 20 19 x27  5-6 tuổi9.500
80H027Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Nguyễn Thị Cẩm Bích - Nguyễn Thị Nga 20 19 x27  5-6 tuổi9.500
90H028Học liệu chủ đề Quê hương, đất nước - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Mỹ Trinh-  Lê Thị Luận - Vũ Yến Khanh 20 19 x27  5-6 tuổi9.500
100H029Học liệu chủ đề Trường tiểu học - trẻ 5 - 6 tuổi (theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non) Nguyễn Thị Mỹ Trinh- Nguyễn Thị Cẩm Bích - Nguyễn Thị Thủy 20 19 x27  5-6 tuổi9.500
  
 
     
  Mọi chi tiết xin liên hệ:      
  NHÀ SÁCH GIA ĐỊNH - WWW.KENOSA.VN - GIADINHBOOK.COM.VN  
  86 NGÕ 189 HOÀNG HOA THÁM - BA ĐÌNH - HÀ NỘI    
  Phone; 0987643939 - Nguyễn Văn Kiên     
  Email: nguyenvankien0577@gmail.com     
        

 

Xem Thêm Nội Dung