Lập Kế Hoạch Và Thiết Kế Các Hoạt Động Giáo Dục Trong Trường Mầm Non - Mẫu Giáo 3 - 4 Tuổi (B72, 2019)

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Sách Dân Tộc
Hình thức bìa: MỀM
Số trang: 260
Kích thước 19x27
Cân nặng: 460 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 72,000 đ
DANH MỤC SÁCH, TÀI LIỆU MẦM NON
PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
TTTên sách, tài liệuTác giảTrang KhổĐTSDGiá bìa
/Ước giá
Đvt
 PHẦN I: SÁCH TÀI LIỆU DÙNG CHO GIÁO VIÊN
Tài liệu Bồi dưỡng dành cho Cán bộ quản lí và GVMN    Dự kiến 
1MỚITài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho Cán bộ quản lí và giáo viên mầm non -Năm học 2018 - 2019  Bộ GD&ĐT   300 19x27 CBQL&GV      68,000 cuốn 
2MỚITài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong giáo dục trẻ mầm nonVụ GDMN    8819x27CBQL,GV    35,000 cuốn 
3MỚITài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ mầm nonVụ GDMN    8819x27CBQL,GV    41,000 cuốn 
40G310Một số văn bản pháp quy về giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay Cù Thị Thủy   400 19x27 CBQL&GV      86,000 cuốn 
58G947Tài liệu Tập huấn triển khai chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non  Bộ GD&ĐT   108 19x27 CBQL      30,000 cuốn 
60G320Các hoạt động bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mầm nonVũ Ngọc Minh10017x24GV      35,000 cuốn 
70G271Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IIBộ GD&ĐT30019 x27 DC      98,000 cuốn 
80G315Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IIIBộ GD&ĐT30019 x27 DC      98,000 cuốn 
90H867Sổ theo dõi sức khỏe  Trần Thu Phương     40 14,5x 20,5 GV      10,500 cuốn 
100H868Sổ bé chăm ngoan  Nguyễn Phương     24 17x24 GV        7,500 cuốn 
112L1161Sổ theo dõi sức khỏe trẻ nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) Nguyễn Minh Hiền     28 14,5x 20,5 GV        7,000 cuốn 
122L1162Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi) Nguyễn Minh Hiền     40 14,5x 20,5 GV        9,500 cuốn 
132L1166Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe trẻ mầm non Đào Minh Hiền     40 19x27 GV      12,000 cuốn 
142L1163Tháp dinh dưỡng hợp lí (Dành cho trẻ 3-5 tuổi) Đào Minh Hiền       1 A3 GV      30,000 cuốn 
15MớiGiấy chứng nhận  NXB   A5 HS          800 
16MớiPhiếu khen NXB   A5 HS          800 
17MớiPhiếu bé ngoan - đề can (50 ô/tờ) NXB   A0 HS        5,500 
18
Mới
Phiếu bé ngoan - thường (50 ô/tờ) NXB   A0 HS        2,500 
 Sổ sách dành Cán bộ quản lí và GVMN  
1 Sổ theo dõi trẻ đến nhóm - lớp Nguyễn Thị Thu Hương     40 A4 GV    14,000 
2MỚISổ theo dõi trẻ: Điểm danh Nguyễn Thị Thu Hương     36 A4 GV    18,000 
3MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi Hoàng Công Dụng - Nguyễn Thị Thu Hương     16 A4 GV    13,000 
4MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi Hoàng Công Dụng - Nguyễn Thị Thu Hương     16 A4 GV    15,000 
5MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi Hoàng Công Dụng - Nguyễn Thị Thu Hương     16 A4 GV    15,000 
6MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhóm trẻ 3 – 36 tháng Nguyễn Thị Thu Hương     24 A4 GV    14,000 
7MỚISổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục nhà trẻ Nguyễn Thị Thu Hương     40 A4 GV    18,000 
8MỚISổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục mẫu giáo Nguyễn Thị Thu Hương     60 A4 GV    33,600 
 Tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình GDMN (Sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 )
10G153Chương trình giáo dục mầm non - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Bộ GD&ĐT     80 19x27 GV      32,000 cuốn 
20G203Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết   212 19x27 GV      52,000 cuốn 
30G204Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (3-4 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết   184 19x27 GV      52,000 cuốn 
40G205Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết   204 19x27 GV      52,000 cuốn 
50G206Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết   212 19x27 GV      52,000 cuốn 
 Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường MN
10G308Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ từ 6-24 tháng tuổiNguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thuận Nhi  21219x27GV      38,000 cuốn 
20G309Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ từ 24-36 tháng tuổiNguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thuận Nhi  21219x27GV      38,000 cuốn 
30G153Hướng dẫn thực hiện các hoạt động GD trong trường MN theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi) Lê Thu Hương
(Chủ biên) 
  196 19x27 GV      40,000 cuốn 
 Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non
1MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền  248 19x27 GV    63,000 cuốn 
2MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 3 - 4 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền  248 19x27 GV    63,000 cuốn 
3MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 4 - 5 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền  248 19x27 GV    63,000 cuốn 
4MỚILập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non  (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)Đặng Thị Lê Na - Phan Vũ Quỳnh Nga - Phạm Thị Hiền  248 19x27 GV    63,000 cuốn 
 Hướng dẫn dạy học lớp ghép
10G281Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi – Quyển 1 Nguyễn Thị
Ánh Tuyết 
  152 17 x 24 GV      58,000 cuốn 
20G282Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi – Quyển 2 Nguyễn Thị
Ánh Tuyết 
  152 17 x 24 GV      52,000 cuốn 
30G152Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong các lớp mẫu giáo ghép Bộ GD&ĐT     80 17 x 24 GV      19,500 cuốn 

 

Xem Thêm Nội Dung