PHAN CHÂU TRINH VÀ CÁC TÁC PHẨM CHÍNH LUẬN

PHAN CHÂU TRINH VÀ CÁC TÁC PHẨM CHÍNH LUẬN

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trẻ
Số trang: 262
Kích thước 14.5x20.5
Cân nặng: 389 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 120,000 đ

Các tác phẩm chính luận nổi tiếng được viết bằng ngòi bút sắc sảo của Phan Châu Trinh: Thư thất điều, Dân trị chủ nghĩa và quân trị chủ nghĩa, Đạo đức và luân lý Đông Tây, Pháp Việt liên hiệp chi hậu Tân Việt Nam. 
Phần bình luận phân tích của học giả Vĩnh Sính.

Xem Thêm Nội Dung