Phật Quang Đại Tự Điển - Linh sơn Đài Bắc in

Phật Quang Đại Tự Điển - Linh sơn Đài Bắc in

Năm xuất bản: 2019
Hình thức bìa: bìa cứng
Số trang: 10000
Kích thước 16x24
Cân nặng: 19,000 (gram)
Giá bán: 7,000,000 đ
Giá bìa: 7,000,000 đ
Đang có hàng

Ngoài ấn bản in tại Việt Nam nói trên, vào năm 2000, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh thuộc Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc cho xuất bản lần đầu tại Đài Loan. Nay đã tuyệt bản. Đến cuối năm 2012 bộ tự điển được tái xuất bản bởi nhà xuất bản Quê Mẹ ở Paris và phát hành ở Hoa Kỳ với 8 tập dày 7374 trang, in trên bìa da mạ vàng, toàn bộ đóng thành hộp và ấn loát đẹp. Với bảy triệu chữ giải thích các từ đề mục, kèm theo chữ Hán và chữ Phạn tương đương.

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting