Phương pháp ngồi thiền - Tái bản

Phương pháp ngồi thiền - Tái bản

Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 348
Kích thước 14.5x20.5 cm
Cân nặng: 399 (gram)
Giá bìa: 77,000 đ
Hết hàng

Phương pháp ngồi thiền - Nguyễn Tuệ Chân biên soạn

Pháp môn Thiền định là cơ sở để triển khai trí tuệ, cũng là phương tiện để giải thoát khổ não. Tập sách là tổng hợp, tóm thuật các kinh sách nói về phương pháp tọa Thiền: Thiền định học – Sự phát triển của lý luận Thiền định – Điều kiện cốt yếu cơ bản của tọa Thiền – Công việc chuẩn bị khi tọa Thiền – Phương pháp và nguyên lý tọa Thiền – Chứng nghiệm cảnh giới Thiền định. Phần phụ lục là những thuật ngữ thường dùng của Phật giáo Thiền tông.

ĐỘC GIẢ TÌM ĐỌC SÁCH THIỀN<<<CLICK XEM NGAY

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting