QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ - HỘP 3 QUYỂN

Hình thức bìa: hộp
Kích thước 14,5x20,5
Cân nặng: 450 (gram)
Năm xuất bản: 2019
Hết hàng
Giá bìa: 90,000 đ

Hộp gồm 3 quyển:

1.  Lớp đồng ấu

Năm nay tôi lên bảy. Tôi đã lớn. Tôi không chơi đùa lêu lổng như mấy năm còn bé. Tôi đi học. Tôi học đọc, học viết, học tính, học vẽ và nhiều khoa học khác nữa. Tôi cố tôi học. Tôi chăm tôi học. Học sao cho mau tấn tới, cho “văn hay chữ tốt”, cho cha mẹ và thầy giáo được vui lòng.
(Tôi đi học, Quốc văn giáo khoa thư, lớp Đồng ấu)

2. Lớp dự bị

Bác hỏi tôi đi học để làm gì. Tôi xin nói bác nghe. Tôi đi học để biết đọc những thư từ người ta gửi cho tôi và viết những thư từ tôi gửi cho người ta. Tôi đi học để biết đọc sách, đọc nhật báo, thấy điều hay thì bắt chước. Tôi đi học để biết tính toán, biết mọi sự vật và biết phép vệ sinh mà giữ thân thể cho khỏe mạnh. Nhưng tôi đi học cốt nhất là biết luân lí, cho hiểu cách ăn ở để thành được người con hiếu thảo và người dân lương thiện.
(Đi học để làm gì?, Quốc văn giáo khoa thư, lớp Dự bị)

3. Lớp sơ đẳng

Xuân đi học coi người hớn hở,
Gặp cậu Thu đi ở giữa đàng,
Hỏi rằng: “Sao đã vội vàng,
Trống chưa nghe đánh,
đến tràng làm chi?
Thôi, hãy hượm, đừng đi, anh ạ.
Này con khăng tôi đã sẵn rồi.
Cùng nhau ta hãy đánh chơi.
Lát rồi ta sẽ tới nơi cũng vừa”.
Thu đáp lại: “Dẫu giờ còn sớm,
Cũng nên đi, kẻo chậm làm sao?
Nếu chờ khi đánh trống vào,
Dẫu ta rảo bước, tài nào kịp cho.
Trễ giờ ta phải nên lo”.
(Đi học phải đúng giờ, Quốc văn giáo khoa thư, lớp Sơ đẳng)

Xem Thêm Nội Dung