Quyết địa tinh thư: Tầm long bộ (tập 1, B265, 2017))

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Nhà phát hành: Hương Trang
Số trang: 576
Kích thước 16x24 cm
Cân nặng: 990 (gram)
Đang có hàng
Giá bìa: 265,000 đ
Tiết kiệm:15%(39,750 đ)

Nội dung trọn bộ Quyết Địa Tinh Thư - Tầm Long Bộ (Quyển 1 & 2)

Phần I-  TẦM LONG TÂM PHÁP

1.  Long quyết

2.  Khí cảm nhân thế

3.  Long pháp

4.  Lai long khức mạch

5.  Quyết tìm long

6.  Long pháp

7.  Âm trạch địa linh huyền cơ

8.  Loan đầu tâm pháp

9.  Loan đầu tâm pháp (Thái Lân Sĩ)

10. Địa lý tinh ngữ

11. Hám long kinh

12. Địa học thám nguyên

Phần II-  LUẬN LONG TINH

1.  Ngũ tinh

2.  Cửu tinh

Phần III-  THỨ TỰ TẦM LONG

1.  Phụ mẫu tổ tông sơn

2.  Biện long truyền biến

3.  Luận long thế

4.  Lạc mạch - Thọ huyệt

5.  Âm dương hóa khí pháp

Phần IV-  LUẬN LONG CÁCH

1.  Chân long danh tủy

2.  Long cách trương tử vi

3.  Long cách đồ thuyết

4.  Lý thuần phong long cách

Phần V-  LUẬN LÝ KHÍ

1.  Trường sinh long pháp

2.  Thập nhị trường sinh

3.  Gia tàng lý khí táng pháp

Xem Thêm Nội Dung