Sách bài tập lớp 8 (2015)

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: GD240
Kích thước 16x24
Cân nặng: 1,900 (gram)
Năm xuất bản: 2015
Hết hàng
Giá bìa: 120,000 đ

Giới Thiệu Sách

Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 8, gồm các cuốn:

1-Bài tập toán lớp 8 tập 1 : 13.100đ.

2-Bài tập toán lớp 8 tập 2 : 12.600đ.

3-Bài tập vật lí lớp 8 : 6.500đ.

4-Bài tập ngữ văn lớp 8 tập 1 : 9.400đ.

5-Bài tập ngữ văn lớp 8 tập 2 : 9.200đ.

6-Bài tập tiếng Anh lớp 8 : 9.900đ.

7-Bài tập sinh học lớp 8 : 10.200đ.

8-Bài tập lịch sử lớp 8 : 9.800đ.

9-Bài tập địa lí 8 : 9.300đ.

10-Bài tập GDCD lớp 8 : 6.800đ.

11-Bài tập âm nhạc lớp 8 : 5.600đ.

12-Bài tập mĩ thuật lớp 8 : 6.400đ.

13-Bài tập hóa học 8 : 11.200đ

Tổng cộng : 120.000đ

 

Xem Thêm Nội Dung