Sách bài tập lớp 9 (2015)

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: GD240
Cân nặng: 1,820 (gram)
Năm xuất bản: 2015
Hết hàng
Giá bìa: 120,700 đ

Giới Thiệu Sách

Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 9, gồm các cuốn:

1-Bài tập toán lớp 9 tập 1 : 13.900đ.

2-Bài tập toán lớp 9 tập 2 : 13.300đ.

3-Bài tập vật lí lớp 9 : 8.200đ.

4-Bài tập ngữ văn lớp 9 tập 1 : 9.600đ.

5-Bài tập ngữ văn lớp 9 tập 2 : 8.700đ.

6-Bài tập tiếng Anh lớp 9 : 9.600đ.

7-Bài tập sinh học lớp 9 : 9.600đ.

8-Bài tập lịch sử lớp 9 : 10.200đ.

9-Bài tập địa lí 9 : 8.600đ.

10-Bài tập GDCD lớp 9 : 9.000đ.

11-Bài tập âm nhạc lớp 9 : 4.500đ.

12-Bài tập mĩ thuật lớp 9 : 4.500đ.

13-Bài tập hóa học 9 : 11.000đ

Tổng cộng : 120.700đ

 

Xem Thêm Nội Dung