Sách giáo khoa lớp 3 (2015)

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: GD240
Cân nặng: 1,700 (gram)
Năm xuất bản: 2015
Hết hàng
Giá bìa: 99,200 đ

Giới Thiệu Sách

Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 3, gồm các cuốn:

1. Tiếng Việt - Tập 1: 11.500đ

2. Tiếng Việt - Tập 2: 11.000đ

3. Toán: 10.800đ

4. Tập Viết - Tập 1: 2.900đ

5. Tập Viết - Tập 2: 2.900đ

6. Vở Bài Tập Tiếng Việt - Tập 1:7.300đ

7. Vở Bài Tập Tiếng Việt - Tập 2: 6.500đ

8. Vở Bài Tập Toán - Tập 1: 7.600đ

9. Vở Bài Tập Toán - Tập 2: 7.600đ

10. Vở Tập Vẽ: 5.400đ

11. Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội: 7.500đ

12. Vở Bài Tập Đạo Đức: 4.500đ

13. Tập Bài Hát: 3.800đ

14. Tự Nhiên Và Xã Hộ: 9.900đ

Tổng cộng:99.200đ

 

Xem Thêm Nội Dung