Sổ sức khỏe (Dành cho trẻ mầm non ) Theo thông tư Số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác y tế trường học

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Hình thức bìa: mềm
Kích thước 14.5x20.5
Cân nặng: 50 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 10,500 đ

Sổ sức khỏe (Dành cho trẻ mầm non ) Theo thông tư Số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác y tế trường học

Cuốn sổ gồm có phần ghi kết quả khám sức khoẻ và hướng điều trị; biểu đồ tăng trưởng trẻ em để theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ.

Sự tiện dụng và ý nghĩa của cuốn sổ theo dõi sức khỏe trẻ em này thật tuyệt vời. Các bậc phụ huynh, Giáo viên sẽ lưu giữ được quá trình trưởng thành, lớn lên từng ngày của trẻ, cuốn sổ ý nghĩa này sẽ là nhật ký khôn lớn theo trẻ suốt chặng đường đời.

MẪU SÔ THEO DÕI SỨC KHỎE TỪ TRÁI - QUA PHẢI

MẪU 01 = 10,500VNĐ

MẪU 02  (3-36 Tháng) = 8,500vnđ

MẪU 03 (3-6 Tuổi) = 10,500 vnđ

Mẫu 04 (3-36 tháng ) = 7,500 vnđ

Mẫu 05 (3-6 tuổi) = 10,500vnđ

Cuốn sổ gồm có phần ghi kết quả khám sức khoẻ và hướng điều trị; biểu đồ tăng trưởng trẻ em để theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ.

Sự tiện dụng và ý nghĩa của cuốn sổ theo dõi sức khỏe trẻ em này thật tuyệt vời. Các bậc phụ huynh, Giáo viên sẽ lưu giữ được quá trình trưởng thành, lớn lên từng ngày của trẻ, cuốn sổ ý nghĩa này sẽ là nhật ký khôn lớn theo trẻ suốt chặng đường đời.

Xem Thêm Nội Dung