Tác giả Lưu Bá Ôn (đời Minh)

Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giới thiệu nội dung -Tập đại thành của 3 quân sư nổi tiếng TRƯƠNG LƯƠNG - GIA CÁT LƯỢNG - LƯU BÁ ÔN nơi màn trướng biết thắng thua ngàn dặm. Tập hợp các...Chi tiết >>
Giá bìa: 585,000 đ
Giá bán: 526,500 đ
Tiết kiệm: 58,500 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giới thiệu nội dung -Tập đại thành trí tuệ của 3 quân sư nổi tiếng : TRƯƠNG LƯƠNG, GIA CÁT LƯỢNG, LƯU BÁ ÔN, nơi mà trướng biết thắng thua xa ngàn dặm. Tập...Chi tiết >>
Giá bìa: 585,000 đ
Giá bán: 526,500 đ
Tiết kiệm: 58,500 đ
Thêm vào giỏ hàng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Hồng Bàng
Giới thiệu nội dung -Kham dư mạn Hứng - Đồ giải; tác giả Lưu Bá Ôn (Đời Minh). Cuốn sách là:- Kiệt tác Phong thủy của Quốc sư Lưu Bá Ôn - đời Minh-...Chi tiết >>
Giá bìa: 88,000 đ
Giá bán: 79,200 đ
Tiết kiệm: 8,800 đ
Thêm vào giỏ hàng