Tác giả Minh Đức

Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giới thiệu nội dung -Những thông tin trong cuốn sách này đã được kiểm chứng và áp dụng rất thành công bởi hơn một triệu học viên tham gia khoá học của Dle Carnegie....Chi tiết >>
Giá bìa: 89,000 đ
Giá bán: 80,100 đ
Tiết kiệm: 8,900 đ
Thêm vào giỏ hàng
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Giới thiệu nội dung -"Đắc nhân tâm" của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại...Sách đã được chuyển ngữ sang...Chi tiết >>
Giá bìa: 119,000 đ
Giá bán: 89,250 đ
Tiết kiệm: 29,750 đ
Giá bìa: 118,000 đ
Giá bán: 88,500 đ
Tiết kiệm: 29,500 đ
Giá bìa: 66,000 đ
Giá bán: 49,500 đ
Tiết kiệm: 16,500 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Văn hóa Văn Nghệ
Giới thiệu nội dung -Sách Vẩn vơ giữa phố là tình cảm của chàng trai Minh Đức - người Quảng Nam nhưng “lỡ yêu Sài Gòn quá nên quyết định ở ké nơi đây...Chi tiết >>
Giá bìa: 68,000 đ
Giá bán: 54,400 đ
Tiết kiệm: 13,600 đ
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Giá bìa: 12,000 đ
Giá bán: 7,800 đ
Tiết kiệm: 4,200 đ
Bạn đang xem trang 1 / 2 (có tất cả 37 sản phẩm)
Xem thêm