Tác giả Phan Lan Anh

Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (tuổi 5-6 tuổi, 2019), Quyển 1 và Quyển 2
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Vở bé nhận biết và làm quen với chữ cái (tuổi 5-6 tuổi), Quyển 1 và Quyển 2. Cuốn sách giúp trẻ làm quen với chữ cái tiếng việt, phát...Chi tiết >>
Giá bìa: 20,000 đ
Giá bán: 20,000 đ
Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện kể, câu đố dành cho trẻ 3 - 4 tuổi theo chủ đề (B44,2019)
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Cuốn sách được chia làm 03 phần : * Phần một : Trò chơi * Phần hai : Bài hát * Phần ba : Thơ ca, truyện kể, câu đố...Chi tiết >>
Giá bìa: 44,000 đ
Giá bán: 44,000 đ
Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện kể, câu đố dành cho trẻ 4 - 5 tuổi theo chủ đề (B57, 2018)
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Cuốn sách được chia làm 03 phần : Phần một : Trò chơi/ Phần hai : Bài hát/ Phần ba : Thơ ca, truyện kể, câu đố...Chi tiết >>
Giá bìa: 57,000 đ
Giá bán: 57,000 đ
Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện kể, câu đố dành cho trẻ 5 - 6 tuổi theo chủ đề (b63, 2018)
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Cuốn sách được chia làm 03 phần : Phần một : Trò chơi/ Phần hai : Bài hát/ Phần ba : Thơ ca, truyện kể, câu đố...Chi tiết >>
Giá bìa: 63,500 đ
Giá bán: 63,500 đ
Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: Lĩnh vực Tình cảm và kĩ năng Xã hội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Cuốn sách được chia làm hai phần : - Phần một : Các hoạt động phát triển tình cảm - Phần hai : Các hoạt động phát triển kĩ năng...Chi tiết >>
Giá bìa: 13,500 đ
Giá bán: 13,500 đ
Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: Lĩnh vực phát triển Tình cảm và kĩ năng xã hội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Tuyển chọn giáo án cho mẫu giáo - gồm 19 cuốn, được chia theo 5 lĩnh vực và theo các độ tuổi sẽ hỗ trợ giáo viên cách xây dựng...Chi tiết >>
Giá bìa: 14,500 đ
Giá bán: 14,500 đ
Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: Lĩnh vực phát triển Ngôn Ngữ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Tuyển chọn giáo án cho mẫu giáo - gồm 19 cuốn, được chia theo 5 lĩnh vực và theo các độ tuổi sẽ hỗ trợ giáo viên cách xây dựng...Chi tiết >>
Giá bìa: 29,000 đ
Giá bán: 29,000 đ
Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: Lĩnh vực phát triển Ngôn Ngữ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Tuyển chọn giáo án cho mẫu giáo - gồm 19 cuốn, được chia theo 5 lĩnh vực và theo các độ tuổi sẽ hỗ trợ giáo viên cách xây dựng...Chi tiết >>
Giá bìa: 16,000 đ
Giá bán: 16,000 đ
Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 - 36 tháng: Lĩnh vực phát triển Tình cảm, Kĩ năng xã hôi và Thẩm Mĩ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Cuốn sách được chia làm hai phần : - Phần một : Các hoạt động phát triển tình cảm - Phần hai : Các hoạt động phát triển kĩ năng...Chi tiết >>
Giá bìa: 14,500 đ
Giá bán: 14,500 đ
Hướng dẫn sử dụng và đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ em 5 tuổi được biên soạn dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Kết quả...Chi tiết >>
Giá bìa: 14,000 đ
Giá bán: 14,000 đ
Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (tuổi 3-4 tuổi, 2014)
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Cuốn sách giúp trẻ bậc học mầm non làm quen với Chữ cái , Phát âm và tập viết chữ cái...Chi tiết >>
Giá bìa: 8,900 đ
Giá bán: 8,900 đ
Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (tuổi 4-5 tuổi, 2014)
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Cuốn sách giúp trẻ bậc học mầm non làm quen với Chữ cái , Phát âm và tập viết chữ cái...Chi tiết >>
Giá bìa: 8,900 đ
Giá bán: 8,900 đ
Giúp bé tập tô các nét cơ bản và làm quen với chữ cái qua hoạt động tạo hình
Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Cuốn sách gồm 03 phần : * Phần một : Tập tô 14 nét cơ bản * Phần hai : Làm quen với dấu * Phần ba : Nhận biết...Chi tiết >>
Giá bìa: 9,600 đ
Giá bán: 9,600 đ
Một số văn bản pháp quy về Giáo dục Mầm non
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Cuốn sách giới thiệu cụ thể, cập nhật những vấn đề mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Giáo dục, Nghị định, Quy định chi tiết liên quan đến...Chi tiết >>
Giá bìa: 86,000 đ
Giá bán: 86,000 đ
Tác giả:
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tuyển chọn các bài thơ theo 10 chủ đề và được sắp xếp theo nội dung...Chi tiết >>
Giá bìa: 125,000 đ
Giá bán: 118,750 đ
Tiết kiệm: 6,250 đ
Vở bé làm quen với chữ cái và tập tô chữ
Giá bìa: 9,600 đ
Giá bán: 9,600 đ
Giá bìa: 6,600 đ
Giá bán: 5,940 đ
Tiết kiệm: 660 đ
Giá bìa: 8,200 đ
Giá bán: 7,380 đ
Tiết kiệm: 820 đ