Tác giả Trần Thu Trang

Tuyển tập bài hát, thơ ca, truyện kể ở nhà trẻ
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu nội dung -Bài hát , thơ ca, truyện kể luôn mang lại cho trẻ thơ niềm vui thích, mở ra cho trẻ thế giới tình cảm của con người, giúp trẻ nhận...Chi tiết >>
Giá bìa: 41,500 đ
Giá bán: 41,500 đ
Tác giả:
Nhà xuất bản: Văn Học
Giới thiệu nội dung -Đôi khi tình yêu cũng như những ly cocktail nhiều màu, cay xè trên đầu lưỡi ban đầu nhưng nồng nàn trong lòng mãi về sau…(Blog của Sky)Tất cả những...Chi tiết >>
Giá bìa: 55,000 đ
Giá bán: 46,750 đ
Tiết kiệm: 8,250 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Văn Học
Giới thiệu nội dung -“Phải Lấy Người Như Anh” là một câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai người trẻ tuổi, mở đầu bằng đám tắc đường giữa Hà Nội, tiếp diễn trong...Chi tiết >>
Giá bìa: 75,000 đ
Giá bán: 63,750 đ
Tiết kiệm: 11,250 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Văn Học
Giá bìa: 62,000 đ
Giá bán: 55,800 đ
Tiết kiệm: 6,200 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Lao Động
Giá bìa: 68,000 đ
Giá bán: 61,200 đ
Tiết kiệm: 6,800 đ
Tác giả:
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Văn Học
Giá bìa: 55,000 đ
Giá bán: 49,500 đ
Tiết kiệm: 5,500 đ