Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 436
Kích thước 17x24
Cân nặng: 500 (gram)
Giá bán: 115,000 đ
Giá bìa: 115,000 đ
Đang có hàng

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học là tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, bao gồm nội dung bồi dưỡng bắt buộc, nội dung bồi dưỡng tự chọn và hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL trường tiểu học. Tài liệu này dành cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, CBQL các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Tài liệu được biên soạn với mục đích giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của CBQL trường tiểu học để thực hiện mục tiêu của giáo dục tiểu học, đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học theo hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và theo yêu cầu của Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, nhóm tác giả đã lựa chọn biên soạn 10 mô đun (tại thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường tiểu học) nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý trường tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục của đất nước: 

    Mô đun QLTH6: Năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học

    Mô đun QLTH7: Năng lực tổ chức huy động trẻ em trên địa bàn đi học đúng độ tuổi theo yêu cầu phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tiểu học

   Mô đun QLTH9: Năng lực quản lý chương trình giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục

   Mô đun QLTH12: Năng lực quản lý hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đi với cấp tiểu học

   Mô đun QLTH13: Năng lực quản lý hoạt động đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học

   Mô đun QLTH23: Năng lực quản lý tài chính ở trường tiểu học theo tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm

   Mô đun QLTH26: Năng lực tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường

   Mô đun QLTH27: Năng lực phát triển hệ thống thông tin trong nhà trường theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học

   Mô đun QLTH28: Năng lực tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục trong trường tiểu học

   Mô đun QLTH30: Năng lực tổ chức phối hợp giữa nhà trường với địa phương trong hoạt động giáo dục học sinh và phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng

LIÊN HỆ MUA SỈ - 0987643939 (HỖ TRỢ ZALO)

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting