Tài Liệu Bồi Dưỡng Thường Xuyên Nâng Cao Năng Lực CMNV Và ĐĐNN Cán Bộ Quản Lý Và Giáo Viên Mầm Non Năm Học 2018-2019

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 232
Kích thước 19 x 26.5 cm
Cân nặng: 400 (gram)
Giá bán: 80,000 đ
Giá bìa: 80,000 đ
Đang có hàng

DANH MỤC SÁCH, TÀI LIỆU MẦM NON
PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
TTTên sách, tài liệuTác giảKhổĐTSDGiá bìa
/Ước giá
 PHẦN I: SÁCH TÀI LIỆU DÙNG CHO GIÁO VIÊN
Tài liệu Bồi dưỡng dành cho Cán bộ quản lí và GVMN 
1MỚITài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho Cán bộ quản lí và giáo viên mầm non -Năm học 2018 - 2019  Bộ GD&ĐT  19x27 CBQL&GV      80.000
2MỚITài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho Cán bộ quản lí  Trường Tiểu học-Năm học 2018 - 2019  Bộ GD&ĐT  19x27 CBQL&GV    115.000
3MỚITài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho Cán bộ quản lí  Trường THCS-Năm học 2018 - 2019  Bộ GD&ĐT  19x27 CBQL&GV    135.000
4MỚITài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho Cán bộ quản lí  Trường THPT và có nhiều cấp học-Năm học 2018 - 2019  19x27 CBQL&GV    145.000
5MỚITài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong giáo dục trẻ mầm nonVụ GDMN19x27CBQL,GV    35.000
6MỚITài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ mầm nonVụ GDMN19x27CBQL,GV    41.000
70G310Một số văn bản pháp quy về giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay Cù Thị Thủy  19x27 CBQL&GV      86.000
88G947Tài liệu Tập huấn triển khai chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non  Bộ GD&ĐT  19x27 CBQL      30.000
90G320Các hoạt động bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mầm nonVũ Ngọc Minh17x24GV      35.000
100G271Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IIBộ GD&ĐT19 x27 DC      98.000
110G315Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IIIBộ GD&ĐT19 x27 DC      98.000
 
Sổ sách dành Cán bộ quản lí và GVMN
 
1 Sổ theo dõi trẻ đến nhóm - lớp Nguyễn Thị Thu Hương  A4 GV    14.000
2MỚISổ theo dõi trẻ: Điểm danh Nguyễn Thị Thu Hương  A4 GV    18.000
3MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi Hoàng Công Dụng - Nguyễn Thị Thu Hương  A4 GV    13.000
4MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi Hoàng Công Dụng - Nguyễn Thị Thu Hương  A4 GV    15.000
5MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi Hoàng Công Dụng - Nguyễn Thị Thu Hương  A4 GV    15.000
6MỚISổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhóm trẻ 3 – 36 tháng Nguyễn Thị Thu Hương  A4 GV    14.000
7MỚISổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục nhà trẻ Nguyễn Thị Thu Hương  A4 GV    18.000
8MỚISổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục mẫu giáo Nguyễn Thị Thu Hương  A4 GV    33.600
 Tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình GDMN (Sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 )
10G153Chương trình giáo dục mầm non - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Bộ GD&ĐT  19x27 GV      32.000
20G203Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết  19x27 GV      52.000
30G204Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (3-4 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết  19x27 GV      52.000
40G205Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết  19x27 GV      52.000
50G206Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) - sửa đổi, bổ sung theo TT28 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Ánh Tuyết  19x27 GV      52.000

 

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting