Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (cbql và gv mầm non, B50)

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Sách Dân Tộc
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 72
Kích thước 19x27
Cân nặng: 250 (gram)
Năm xuất bản: 2019
Đang có hàng
Giá bán: 50,000 đ
Giá bìa: 50,000 đ

Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)

Giúp Cán bộ quản lý và Giáo viên Mầm non:

- Bám sát mục đích, nôi dung đánh giá sự phát triển của trẻ theo Chương trình Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

- Chủ động lựa chọn hình thức thu thập thông tin, tổng hợp , lưu kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế

- Luôn coi trẻ là trung tâm của quá trình đánh giá - xây dựng kế hoạch giáo dục - tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp

Xem Thêm Nội Dung