Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non – Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục trong các cơ sở Giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non - adc)

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Adc
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 102
Kích thước 19x27
Cân nặng: 250 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 47,000 đ
  • Cuốn sách được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non
  • Hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức thực hiện Chương trình, cách thức xây dựng các loại kế hoạch giáo dục mang tính nguyên tắc và yêu cầu chung
  • Gợi mở để phát triển Chương trình Giáo dục mầm non phù hợp với văn hoá, điều kiện địa phương, nhà trường cũng như khả năng và nhu cầu của trẻ.

Xem Thêm Nội Dung