Tập đại thành 1080 cách cục Kỳ Môn ( Dùng cho chiêm đoán ở cấp độ cao cấp): Toán lập và diễn giải

Hình thức bìa: Bìa cứng
Số trang: 630
Kích thước 14x20
Cân nặng: 800 (gram)
Năm xuất bản: 2022
Đang có hàng
Giá bán: 252,000 đ
Giá bìa: 280,000 đ
Tiết kiệm:10%(28,000 đ)

Tập đại thành 1080 cách cục Kỳ Môn ( Dùng cho chiêm đoán ở cấp độ cao cấp): Toán lập và diễn giải; Sách lưu hành nội bộ

KỲ MÔN DIỄN QUÁI

Để hiểu được cái lý lẽ thâm sâu, huyền bí, thấu hiểu được cái nguyên lý biến dịch và kết quả  của sự vật. Các nhà kỳ môn học xưa dựa vào các yếu tố đã được xác định trên Thiên bản. Nhân bản, Địa bản đã diễn giải Kỳ Môn thành quẻ, lấy theo nghĩa lý của kinh dịch để giải đoán,tuy nhiên phương pháp  thành lập quẻ Kỳ mô từ trước đến nay là bất nhất.

Đọc TẬP ĐẠI THÀNH 1080 CÁC CỤC KỲ MÔN để thấy sự kỳ diệu và biến hóa, luận giải vô cùng Thần kỳ của Kỳ Môn.

Tìm đọc sách cùng tác giả:

1. Giải mã kỳ môn độn giáp

2. Giải mã thái  ất

3. Tập đại thành 1080 Các cục kỳ môn (dùng cho chiêm đoán ở cấp độ cao cấp): Toán lập và diễn giải.

Xem Thêm Nội Dung