Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca - Bộ 2 tập (Bằng tranh)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 432
Kích thước 13 x 19 cm
Cân nặng: 400 (gram)
Giá bán: 45,000 đ
Tiết kiệm:10%(5,000 đ)
Giá bìa: 50,000 đ
Đang có hàng

Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử rất xuất sắc. Thuở đó, Phật đã khen mỗi vị giỏi nhất về một lĩnh vực, nhưng không đánh giá vị nào đứng nhất, vị nào đứng nhì, ba ... trong tăng đoàn. Điều này thật dễ hiểu: đã đắc quả Chánh Đẳng Chánh Giác thì vị nào cũng giỏi cả. Giả sử có dịp ngồi bên nhau, hẳn mười vị A-la-hán này sẽ không bao giờ nhận mình là người giỏi. Thế thì có ai dám nói mình là "người giỏi hơn người"!

Do vậy, trong bộ sách này, chúng tôi trình bày cuộc đời và sự nghiệp của các Ngài theo thứ tự của các vần tên A, B, C... và không đánh số. Ngoài ra, nếu có bài này dài hơn bài kia, ấy là vì chúng tôi không đủ tư liệu, chứ không cố ý chép nặng về vị này mà nhẹ về vị kia.

- A-na-luật: Thiên nhã đệ nhất

- A-nan: Đa văn đệ nhất

- Ca-chiên-diên: Luận nghĩa đệ nhất

- Đại Ca-diếp: Đầu đà đệ nhất

- La-hầu-la: Mật hạnh đệ nhất

- Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất

- Phú-lâu-na: Thuyết pháp đệ nhất

- Tu-bồ-đề: Giải không đệ nhất

- Upali: Trì luật đệ nhất

- Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất

Ngoài việc trình bày cuộc đời Thập đại đệ tử của Đức Phật, chúng tôi còn chép thêm cuộc đời của ông Cấp Cô Độc và bà Visakha, hai cư sĩ đã cúng dường nhiều vàng bạc cho GIáo hội.

 

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting