Trọn bộ sách giáo khoa lớp 1 (2015)

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: GD240
Cân nặng: 1,500 (gram)
Năm xuất bản: 2015
Hết hàng
Giá bìa: 78,000 đ

Giới Thiệu Sách

Bộ Sách Giáo Khoa

Tiếng việt – Tập 1: 12.500đ

Tiếng việt – Tập 2: 12.500đ

Toán: 10.800đ

Tập viết – Tập 1: 2.900đ

Tập viết – Tập 2: 2.900đ

Tự nhiên và xã hội: 5.900đ

Vở BTTNXH: 3.500đ

Tập bài hát: 3.800đ

Vở BTĐĐ: 4.500đ

Vở BT toán tập 1: 5.800đ

Vở BT toán tập 2: 6.000đ

Vở BT tiếng việt tập 1: 6.300đ

Vở BT tiếng việt tập 2: 6.000đ

Vở tập vẽ: 5.400đ

Tổng cộng: 88.800đ

 

Xem Thêm Nội Dung