Trung y học khái luận (quyển hạ)

Nhà xuất bản: Hồng Đức
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 328
Kích thước 19x27
Cân nặng: 700 (gram)
Năm xuất bản: 2019
Hết hàng
Giá bìa: 250,000 đ

Trung y học khái luận (Quyển Hạ)

Trung y học khái luận  (tập hạ) lại dựa vào những điều khái niệm về: nội khoa, châm cứu khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa, thương khoa, nhãn khoa, hầu khoa, khí công, thoa bóp và hộ lý. Trong đó lấy nội khoa và châm cứu làm trọng điểm. Nói tóm lại, tập trên là lý luận cơ bản, tập dưới là kiến thức về lâm sàng của Trung y.

Sách này đối với toàn bộ của Trung y học chỉ mới trình bày một cách khái quát để làm cái cầu cho những người mới học.


Nội dung chính gồm có XI chương:
+ Chương I Nội khoa khái yếu
+ Chương II Châm cứu khái yếu
+ Chương III Phụ khoa khái yếu
+ Chương IV Nhi khoa khái yếu
+ Chương V Ngoại khoa khái yếu
+ Chương VI Thương khoa khái yếu
+ Chương VII Nhãn khoa khái yếu
+ Chương VIII Hầu khoa khái yếu
+ Chương IX Khí công khái yếu
+ Chương X Án ma khái yếu
+ Chương XI Hộ lý (chăm sóc)

Xem Thêm Nội Dung