Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao (Bộ 2 tập)

Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao (Bộ 2 tập)

Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Hình thức bìa: Bìa cứng
Kích thước 15 x 24 cm
Cân nặng: 1,500 (gram)
Giá bìa: 300,000 đ
Hết hàng

Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao

Luật tông chú trọng phần trì – phạm, tướng của trì – phạm rất sâu xa, nếu chẳng trải qua thời gian học tập thấu suốt đến chỗ vi tế, tận nguồn tột lý thì nghĩa này thật khó tỏ tường. Cho nên trải qua bao đời, mọi người đều tuân theo chứ không nói khác hơn. Tuy ít nhiều có phân lối, nhưng yếu chỉ chính vẫn không trái.

 

 

 

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting