Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: Lĩnh vực phát triển Thẩm Mĩ

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Adc
Năm xuất bản: 2017
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 111
Kích thước 19x27
Cân nặng: 200 (gram)
Giá bìa: 23,500 đ
Hết hàng

Tuyển chọn giáo án cho mẫu giáo - gồm 19 cuốn, được chia theo 5 lĩnh vực và theo các độ tuổi sẽ hỗ trợ giáo viên cách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động học với những tác động giáo dục được cân nhắc cẩn thận để trẻ có thể tiến bộ nhanh nhât, đặc biệt là trẻ được khuyến khích tự làm, tự tìm hiểu, khám phá và thực hành trải nghiệm...dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên. Sách dành cho Giáo Viên Mầm non.

Các cô tìm mua trọn bộ 19 cuốn : TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN DÀNH CHO MẪU GIÁO  theo nhóm tuổi 

1. Nhóm tuổi 3-4 tuổi: Seri 5 cuốn - Lĩnh vực phát triển thể chất; Lĩnh vực phát triển nhận thức; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

2. Nhóm tuổi 3-4 tuổi: Seri 5 cuốn - Lĩnh vực phát triển thể chất; Lĩnh vực phát triển nhận thức; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội; Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ

3. Nhóm tuổi 4-5 tuổi: Seri 5 cuốn - Lĩnh vực phát triển thể chất; Lĩnh vực phát triển nhận thức; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội; Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ

4. Nhóm tuổi 5-6 tuổi: Seri 5 cuốn - Lĩnh vực phát triển thể chất; Lĩnh vực phát triển nhận thức; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội; Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ

Lits danh sách

 

Bộ Tuyển chọn giáo án giỏi cấp Tỉnh từ các Sở GD&ĐT
Sau 4 năm thực hiện Chương trình GDMN mới  
1 Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực phát triển Nhận thứcLý Thị Hằng,
Nguyễn Thanh Giang, Trần Thu Hoà
6419*26.5GV19,500
2 Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực
phát triển Thế chất
Phan Lan Anh, Trần Nguyệt Thanh, Trần Thu Hoà, Nguyễn Minh Huyền 4819*26.5GV12,000
3 Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữNguyễn Thị Hiếu, Trịnh Hồng Dương, Đặng Lan Phương, Nguyễn Thanh Giang 6419*26.5GV15,000
4 Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực phát triển Tình cảm - kĩ năng xã hộiPhan Lan Anh, Trịnh Thị Xim, Đặng Lan Phương, Nguyễn Minh Thảo 4819*26.5GV12,000
5 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Nhận thứcLý Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thanh Huyền 15219*26.5GV30,500
6 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữPhan Lan Anh, Trịnh Hồng Dương, Hoàng Công Dụng15219*26.5GV30,500
7 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Tình cảm - kĩ năng xã hộiNguyễn Thị Hiếu, Trịnh Thị Xim, Đặng Lan Phương, Hoàng Thị Dinh6419*26.11GV19,500
8 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thể chấtLý Thị Hằng, Trần Nguyệt Thanh, Nguyễn Thanh Giang, Trương Đắc Nguyên6419*26.5GV19,500
9 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩPhan Lan Anh, Vương Cảnh Tuất, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Bách Chiến11219*26.5GV18,500
10 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Nhận thứcLý Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thu Hoà, Nguyễn Thanh Giang17619*26.5GV35,000
11 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữNguyễn Thị Hiếu, Trịnh Hồng Dương, Nguyễn Minh Thảo, Vũ Thị Hằng 17619*26.5GV35,000
12 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Tình cảm - kĩ năng xã hộiPhan Lan Anh, Trịnh Thị Xim, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thanh Giang11219*26.5GV18,500
13 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thể chấtLý Thị Hằng, Trần Nguyệt Thanh, Nguyễn Thanh Huyền16019*26.5GV32,000
14 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩNguyễn Thị Hiếu, Vương Cảnh Tuất, Hoàng Công Dụng 11219*26.5GV18,500
15 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Nhận thứcNguyễn Thị Xuân, Lý Thị Hằng, Nguyễn Thanh Giang20019*26.5GV39,000
16 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữNguyễn Thị Hiếu, Trịnh Hồng Dương, Vũ Thị Hằng20019*26.5GV39,000
17 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Tình cảm - kĩ năng xã hộiPhan Lan Anh, Trịnh Thị Xim, Đặng Lan Phương 17619*26.5GV35,000
18 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thể chấtPhan Lan Anh, Trần Nguyệt Thanh, Nguyễn Bách Chiến, Nguyễn Minh Huyền11219*26.5GV18,500
19 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩNguyễn Thị Hiếu, Vương Cảnh Tuất, Hoàng Công Dụng 16019*26.5GV32,000

Liên hệ để được cung cấp Danh mục sách Mầm non - 0987643939_Mr.Kiên (Chuyên cung cấp Sách Mầm non) - Tải Danh/ Dowsload mục tại đây

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting