Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai- 2015

Hình thức bìa: mềm
Số trang: 455
Kích thước 15x21
Cân nặng: 550 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 129,000 đ

 

Cuốn sách không viết về bộ Kinh Dịch của Trung Quốc mà chỉ viết về ứng dụng nó trong dự đoán tương lai. Vì vậy tác giả chỉ giới thiệu sơ lược về nội dung và ý nghĩa của bộ Kinh Dịch, chủ yếu tập trung vào tổng kết một số kinh nghiệm mà tác giả đã vận dụng các tiêu chí dự đoán của người xưa trong dự đoán tương lai, với mong muốn cung cấp một chút kinh nghiệm nhỏ của mình để cùng độc giả tham gia luận bàn.

Sách gồm 8 chương:

  • Chương 1: Sơ lược về bộ kinh dịch

  • Chương 2: Những vấn đề cơ bản của dịch học

  • Chương 3: Lập quẻ dịch

  • Chương 4: Những vấn đề cơ bản dùng trong dự đoán theo quẻ dịch

  • Chương 5: Dự đoán theo quẻ Thể, quẻ Dụng

  • Chương 6: Dự đoán nhà đất theo quẻ dịch

  • Chương 7: Dự đoán vận hạn cuộc đời

  • Chương 8: Dự đoán sự việc theo quẻ dịch

****

 

Kinh dịch là một trong ba bộ kinh cổ nhất Trung Hoa, sau Kinh thi và Kinh thư. Từ chỗ là sách bói toán, Kinh dịch phát triển thành sách triết học và vũ trụ học, được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực như thiên văn, vật lý, hóa học, địa lý, quân sự, nhân mệnh….Hiện nay, Dịch học, lĩnh vực nghiên cứu về Kinh dịch, đang phát triển rộng rãi ở Việt Nam.

Sách này là tái bản lần 1 cuốn sách cùng tên do NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản năm 2011.

Sách không viết về bộ Kinh Dịch của Trung Quốc mà chỉ viết về ứng dụng nó trong dự đoán tương lai. Vì vậy tác giả chỉ giới thiệu sơ lược về nội dung và ý nghĩa của bộ Kinh Dịch, chủ yếu tập trung vào tổng kết một số kinh nghiệm mà tác giả đã vận dụng các tiêu chí dự đoán của người xưa trong dự đoán tương lai, với mong muốn cung cấp một chút kinh nghiệm nhỏ của mình để cùng độc giả tham khảo 
luận bàn.

Dự đoán bằng quẻ Dịch là một khoa học gắn kết con người với Vũ trụ - Trời Đất trên nguyên tắc con người là một tiểu vũ trụ chịu sự chi phối của đại vũ trụ. Mục đích của sách này là giúp những người mới đi vào nghiên cứu Dịch học về cách thức tiến hành một dự đoán bằng quẻ Dịch. Do đó tác giả viết phần dự đoán mang tính luận bàn, cùng thảo luận. Mọi dự đoán trong sách đều có nêu tóm tắt các tiêu chí dự đoán mà người xưa đã tổng kết được, rồi vận dụng nó vào các dự đoán cụ thể, có phân tích luận cứ cho mỗi dự đoán. Trong sách những chữ số đặt trong dấu ngoặc vuông [1, 25 ...] là chỉ số thứ tự tài liệu tham khảo ở cuối sách.

 

Dự đoán theo quẻ Dịch là một việc khó, không ai có thể chắc chắn rằng mình đã đúng cả mà không có sai. Tác giả mong bạn đọc góp ý, chỉ dẫn cho tác giả về kinh nghiệm thực tế sử dụng sách và những sai sót của sách để có thể bổ sung sửa đổi, hoàn chỉnh sách tốt hơn. Nếu có vấn đề gì cần trao đổi xin liên hệ qua địa chỉ dưới đây, tác giả xin hết lòng cộng sự.

Xem Thêm Nội Dung