Việc họ

Việc họ

Tác giả:
Nhà xuất bản: Văn Hóa Dân Tộc
Nhà phát hành: Huy Hoàng
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 74
Kích thước 19x27
Cân nặng: 250 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 22,000 đ

Cuốn sách" Việt họ" thờ cúng tổ tiên chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của nhân dân ta. sau mô thời gian bị sao nhãng do nhiều lý do, những năm gần đay việc thờ cúng tổ tiên, khôi phục việc họ được khơi dậy. Trong vấn đề nay còn nhiều điều phải bàn thuộc định hướng văn hóa lẫn phương thức tổ chức.

           

Tiểu phẩm này đã ghi chép lại các cuộc tọa đàm tay đôi, tay ba, hoặc các cuộc họp họ, cả ý kiến của đàn ông, đàn bà, lớp già, lớp trẻ, trong đó có ý kiến của các bật phụ huynh.

Xem Thêm Nội Dung