Dự án Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp (Lits sách)_NXB Nông Nghiệp

Dự án Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp (Lits sách)_NXB Nông Nghiệp

Tác giả:
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Cân nặng: 1,000 (gram)
Năm xuất bản: 2014
Hết hàng
Giá bìa: 663,700 đ
 DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
 
1- KỸ THUẬT TRỒNG ĐẬU TƯƠNG. khổ 15 x 21cm, 24 trang, giá 22.600đ
2- KỸ THUẬT TRỒNG ĐẬU XANH VÀ ĐẬU ĐEN. khổ 15 x 21cm, 36 trang, giá 29.900đ
3- KỸ THUẬT TRỒNG LẠC (ĐẬU PHỘNG). khổ 15 x 21cm, 24 trang, giá 22.600đ
4- KỸ THUẬT TRỒNG HÀNH, ỚT THEO HƯỚNG VIETGAP. khổ 15 x 21cm, 32 trang, giá 28.000đ
5- KỸ THUẬT TRỒNG MÍA. khổ 15 x 21cm, 32 trang, giá 29.900đ
6- KỸ THUẬT TRỒNG MÍT. khổ 15 x 21cm, 28 trang, giá 25.500đ
7- KỸ THUẬT TRỒNG BÍ XANH. khổ 15 x 21cm, 28 trang, giá 25.500đ
8- KỸ THUẬT TRỒNG NGÔ. khổ 15 x 21cm, 28 trang, giá 25.500đ
9- KỸ THUẬT TRỒNG VÀ THÂM CANH LÚA, SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ CHO LÚA. khổ 15 x 21cm, 36 trang, giá 29.900đ
10- KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN. khổ 15 x 21cm, 32 trang, giá 28.000đ
11- KỸ THUẬT NUÔI BÒ THỊT. khổ 15 x 21cm, 36 trang, giá 29.900đ
12- KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÊ, CỪU SINH SẢN. khổ 15 x 21cm, 36 trang, giá 29.900đ
13- KỸ THUẬT NUÔI NHÍM SINH SẢN. khổ 15 x 21cm, 28 trang, giá 25.500đ
14- KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN THỊT. khổ 15 x 21cm, 24 trang, giá 28.900đ
15- KỸ THUẬT NUÔI LỢN NÁI. khổ 15 x 21cm, 32 trang, giá 28.000đ
16- KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ GIỐNG NƯỚC NGỌT(CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH). khổ 15 x 21cm, 32 trang, giá 28.000đ
17- KỸ THUẬT NUÔI CÁ ĐIÊU HO62NGTRONG LỒNG. khổ 15 x 21cm, 28 trang, giá 25.500đ
18- KỸ THUẬT NUÔI GHÉP CÁ TRONG AO. khổ 15 x 21cm, 28 trang, giá 25.500đ
19- KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC TRONG AO. khổ 15 x 21cm, 32 trang, giá 28.000đ
20- KỸ THUẬT PHỐI TRỘN THỨC ĂN CHĂN NUÔI. khổ 15 x 21cm, 24 trang, giá 22.600đ
21- KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VỊT - NGAN THỊT. khổ 15 x 21cm, 28 trang, giá 25.500đ
22- KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ THỊT. khổ 15 x 21cm, 24 trang, giá 22.600đ
23- SỬ DỤNG MÁY CẦY TAY VÀ MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP. khổ 15 x 21cm, 32 trang, giá 28.000đ
24- SỬ DỤNG MÁY TUỐT LÚA - TẼ NGÔ (BẮP). khổ 15 x 21cm, 20 trang, giá 20.000đ

 

Xem Thêm Nội Dung