Kinh Tạng(Sutta Pitaka): Chú giải Lịch sử chư phật (2007)

Hình thức bìa: mềm
Số trang: 859
Kích thước 14.5x20.5
Cân nặng: 900 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 120,000 đ

Nghiên cứu Kinh Tạng Pali là trở về với lời dạy Nguyên thủy của Đức Phật, tuy nhiên lời dạy đó còn quá cô đọng và súc tích, khó lãnh hội một cách trọn vẹn. Thế nên những quyển sách chú giải Pali ra đời là một điều cần thiết, giúp chúng ta dễ dàng trong việc tìm hiểu các danh từ chuyên môn về Giáo lý Phật học trong Tam tạng Pali

Bộ chú giải Lịch sử Chư Phật có nội dung phong phú, giới thiệu cho độc giả biết rõ ràng về nguồn gốc của chư vị Phật tổ trong quá khứ.

Xem Thêm Nội Dung