Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp

Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp

Dịch giả: Thanh Liêm
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 644
Kích thước 14.5x20.5 cm
Cân nặng: 500 (gram)
Giá bìa: 180,000 đ
Hết hàng

Kho tang quý báu lời khuyên dạy, Một trăm giáo lý tâm huyết, bản văn gốc mà luận giảng này dựa vào, thường được gọi là Một trăm lời khuyên dạy, dù nó thực sự gồm chứa 103 câu kệ có ghi số và hai mươi tám câu kệ giới thiệu và chuẩn bị. Những dòng đầu tiên “ Một trăm Bài Kệ “ được đưa vào bằng chú dẫn ở phần sau quyển sách.

 

 Chúng tôi đã thiết kế quyển sách này bằng cách dung vần kệ phù hợp bản kệ gốc, với một giảng kệ riêng biệt hầu như độc lập sau mỗi đọa kệ. Trong mỗi luận giảng chúng tôi đã in nghiêng cá từ hay câu được lặp lại từ câu kệ cooslieen quan khi chúng được đềcập đến lần đầu tiên. Điều này được thực hiện để tương quan giữa luận giảng và câu kệ rõ rang hơn.

 

Chúng tôi đã tiên liệu rằng mỗi lần người đọc có thể chọn lựa một hay hai vần kệ và sau đó ngừng lại đẻ suy niệm chúng. Để mỗi luận giảng có thể hiểu được như một tư tưởng đầy đủ không nhất thiết phải bao gồn một vài lặp lại nếu đây là một bài trường thuật liên tục. Ngoài ra, một vài vấn đề được lặp lại trong những vần kệ nguyên thủy để nhấn mạnh hay bởi cũng chủ đề đó đực giới thiệu từ những góc độ khác nhau.

 

MỤC LỤC

 

 Lời tựa của Drikung Kyabgon Chetsang

 

Lời nói đầu của người biên tập

 

Lời giới thiệu

 

Lời cảm ơn

 

Kho tang Quý báu lời khuyên dạy, Một trăm giáo lý

 

Tâm huyết của Drigung Bhande Dharmahadza

 

    Những vấn kệ mở đầu

 

    Lời khuyên tổng quát

 

    Lời khuyên dành cho các thiền giả

 

    Lời khuyên dành cho các hành giả ĐẠi thừa

 

    Lời khuyên về sáu Ba la mật

 

    Lời khuyên dành cho các  Hành Giả Kim Cương Thừa

 

    Lời khuyên về việc chuẩn bị thực hành Đại Ấn

 

    Lời khuyên dành cho các Hành giả Đại Ấn

 

    Lời khuyên về các xua tan khi gặp phải chướng ngại

 

    Lời dạy về sáu pháp du già của Naropa

 

    Lời khuyên về kết quả cuối cùng của việc thực hành pháp

 

   Kế luận với lời khuyên súc tích

 

HỒI HƯỚNG

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting