Sách bài tập lớp 7 (2015)

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Văn Lang
Cân nặng: 1,600 (gram)
Năm xuất bản: 2015
Hết hàng
Giá bìa: 102,500 đ

Giới Thiệu Sách

Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 7, gồm các cuốn:

1-Bài tập toán lớp 7 tập 1 : 12.600đ

2-Bài tập toán lớp 7 tập 2 : 8.000đ

3-Bài tập vật lí lớp 7 : 6.100đ

4-Bài tập ngữ văn lớp 7 tập 1 : 10.200đ

5-Bài tập ngữ văn lớp 7 tập 2 : 8.500đ

6-Bài tập tiếng Anh lớp 7 : 10.500đ

7-Bài tập sinh học lớp 7 : 5.600đ

8-Bài tập lịch sử lớp 7 : 6.400đ

9-Bài tập địa lí 7 : 6.500đ

10-Bài tập GDCD lớp 7 : 9.600đ

11-Bài tập âm nhạc lớp 7 : 9.600đ

12-Bài tập mĩ thuật lớp 7 : 8.900đ

Tổng cộng : 102.500đ

 

Xem Thêm Nội Dung