Kinh Kim cang (Kim Cang Bát - Nhã Ba - La - Mật Kinh)

Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 88
Kích thước 16x24 cm
Cân nặng: 200 (gram)
Năm xuất bản: 2015
Đang có hàng
Giá bán: 17,000 đ
Giá bìa: 20,000 đ
Tiết kiệm:15%(3,000 đ)

Kinh Kim Cang là một trong các bộ kinh quan trọng của Phật giáo nói chung, của Phật giáo Đại thừa nói riêng. Giáo lý căn bản được trình bày trong bộ kinh này có thể xem là sự tóm gọn của 600 quyển kinh Đại Bát-nhã, và cũng là nền tảng để phát triển giáo lý Tánh Không, vốn là tinh yếu của trường phái Trung quán. Từ xưa đến nay, kinh Kim Cang vẫn luôn được xem là bộ kinh sâu xa uyên áo nhất, hàm chứa những ý nghĩa huyền diệu có thể giúp hành giả khai mở tuệ giác và bước vào cảnh giới giác ngộ.

Mặc dù kinh này đã có rất nhiều bản Việt dịch, nhưng hầu như chưa có bản dịch nào có thể xem là tuyệt đối hoàn chỉnh hoặc ít ra cũng là vượt trội hơn hẳn so với các bản dịch khác. Đó là vì những ý nghĩa uyên áo, sâu xa hàm chứa trong từng câu kinh không dễ gì để chuyển ngữ một cách hoàn toàn. Bản Việt dịch lần này đã có những nỗ lực chú giải chi tiết và trình bày với một văn phong trong sáng, rõ ràng dễ hiểu, hy vọng nhờ đó có thể chuyển tải đến người đọc những ý nghĩa sâu sắc, uyên áo của bản kinh. Ngoài ra, trong quá trình Việt dịch, người dịch cũng đã có sự tham khảo, đối chiếu rất nhiều bản văn liên quan, nhờ đó có thể giúp làm rõ những điểm khúc chiết trong kinh văn.

Xem Thêm Nội Dung