Luật tứ phần giới bổn như thích - giáo hội phật giáo việt nam

Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Năm xuất bản: 2008
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 788
Kích thước 16x24
Cân nặng: 990 (gram)
Giá bán: 170,000 đ
Tiết kiệm:15%(30,000 đ)
Giá bìa: 200,000 đ
Đang có hàng

Giới luật rất quan trọng trong Phật Giáo, khi Phật sắp nhập niết bàn ngài A Nan hỏi : " Khi Phật còn chúng con lấy Phật làm thầy, khi Phật không còn chúng con lấy ai làm thầy ? " . Phật bảo rằng : "Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy ". Cho nên giới luật còn thì Phật Pháp còn, giới luật mất thì Phật Pháp mất.

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting