Luật tứ phần giới bổn như thích - giáo hội phật giáo việt nam

Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 788
Kích thước 16x24
Cân nặng: 990 (gram)
Năm xuất bản: 2008
Đang có hàng
Giá bán: 170,000 đ
Giá bìa: 200,000 đ
Tiết kiệm:15%(30,000 đ)

Giới luật rất quan trọng trong Phật Giáo, khi Phật sắp nhập niết bàn ngài A Nan hỏi : " Khi Phật còn chúng con lấy Phật làm thầy, khi Phật không còn chúng con lấy ai làm thầy ? " . Phật bảo rằng : "Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy ". Cho nên giới luật còn thì Phật Pháp còn, giới luật mất thì Phật Pháp mất.

Xem Thêm Nội Dung