Chương trình Giáo dục Mầm Non (tái bản 2015)

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Adc
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 88
Kích thước 29.7 x 21 cm
Cân nặng: 200 (gram)
Đang có hàng
Giá bán: 34,500 đ
Giá bìa: 34,500 đ

– Ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT

– Là chương trình khung, phát triển trên các quan điểm đảm bảo đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ, hướng đến sự phát triển toàn diện và tạo cơ hội cho trẻ phát triển.

– Là căn cứ cho việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên phạm vi cả nước.

Xem Thêm Nội Dung