Hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trong giáo dục mầm non ( đáp ứng chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non)

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Hình thức bìa: bìa mềm
Số trang: 95
Kích thước 19 x 27 cm
Cân nặng: 200 (gram)
Năm xuất bản: 2020
Đang có hàng
Giá bán: 42,000 đ
Giá bìa: 42,000 đ

Xử lý tình huống sư phạm trong hoạt động nghề nghiepj là một trong những kỹ năng quan trọng mà người giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non luôn phải học hỏi, tích lũy và trau dồi mỗi ngày để nâng cao phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cũng như tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Điều này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh giáo dục mầm non đứng trước những yêu cầu mới đặt ra trong CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Xem Thêm Nội Dung