Combo sách: Thiên gia diệu phương (2 tập)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Dân Trí
Nhà phát hành: Minh Thắng
Hình thức bìa: Bìa cứng
Kích thước 16 x 24
Cân nặng: 3,400 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 850,000 đ
Đây là một quyển sách chuyên sâu kết hợp Đông Tây y trong lĩnh vực điều trị lâm sàng, do Lý Văn Lượng sưu tầm, biên soạn. Nhà xuất bản Giải phóng quân (cũng đọc là Nhà xuất bản Chiến sĩ), in năm 1982, tại (Trung Quốc).
Sách gồm 2 quyển: Thượng (tập 1) và Hạ (tập 2).
 
Thiên gia diệu phương , tập 2 (bìa cứng)
* Quyển Thượng (tập 1)
Quyển này được xếp với tên gọi là Nội Khoa. Gồm 494 bài (bài 1 - 494).
Nội dung được chia ra theo thứ tự như sau:
1. Bệnh truyền nhiễm (bài 1 - 60).
2. Bệnh hệ nội tiết (bài 61 - 89).
3. Bệnh hệ hô hấp (bài 90 - 124).
4. Bệnh hệ tuần hoàn, tim mạch (bài 125 - 179).
5. Bệnh hệ tiêu hóa (bài 180 - 281).
6. Hệ tiết niệu (bài 282 - 336).
7. Hệ thần kinh (bài 337 - 458).
8. Hệ vận động (bài 459 - 494).
 
Hầu như mỗi bệnh đều có một bệnh án đi kèm (có bệnh kèm 2 - 3 bệnh án, cũng có một số không có bệnh án kèm).
Mỗi bệnh được tác giả xếp theo thứ tự:
Tên bệnh (Có thể là tên theo Đông y hoặc Y học hiện đại).
Biện chứng theo Đông y: Lý luận của Đông y về chứng bệnh đang đề cập.
Đơn thuốc: Tên bài thuốc dùng trị.
Bài thuốc: Nội dung và công thức của bài thuốc.
Hiệu quả lâm sàng (thường là bệnh án dẫn chứng), hoặc những kết quả áp dụng bài này.
Nhận xét (không nhất thiết có trong mọi bài): Quan điểm riêng của tác giả đối với bệnh án vừa nêu lên.
Phần Phụ lục có 3 phần:
Bảng liệt kê suyễn những vị thuốc dùng trong sách.
 
Thiên gia diệu phương , tập 2 (bìa cứng)
 
Đây là một quyển sách chuyên sâu kết hợp Đông Tây y trong lĩnh vực điều trị lâm sàng, do Lý Văn Lượng sưu tầm, biên soạn. Nhà xuất bản Giải phóng quân (cũng đọc là Nhà xuất bản Chiến sĩ), in năm 1982, tại (Trung Quốc).
 
Sách gồm 2 quyển: Thượng (tập 1) và Hạ (tập 2).
 
* Quyển Hạ (tập 2)
1. Gồm 585 bài (từ bài 495 - 1070).
2. Ngoại khoa.
3. Phụ khoa.
4. Nhi khoa.
5. Bệnh Ngũ Quan (Mắt - Tai - Mũi - Họng - Răng).
6. Bệnh tổng hợp.
7. Ung bướu - Ung thư.
 
Hầu như mỗi bệnh đều có một bệnh án đi kèm (có bệnh kèm 2 - 3 bệnh án, cũng có một số không có bệnh án kèm).
Mỗi bệnh được tác giả xếp theo thứ tự:
Tên bệnh (Có thể là tên theo Đông y hoặc Y học hiện đại).
Biện chứng theo Đông y: Lý luận của Đông y về chứng bệnh đang đề cập.
Đơn thuốc: Tên bài thuốc dùng trị.
Bài thuốc: Nội dung và công thức của bài thuốc.
Hiệu quả lâm sàng (thường là bệnh án dẫn chứng), hoặc những kết quả áp dụng bài này.
Nhận xét (không nhất thiết có trong mọi bài): Quan điểm riêng của tác giả đối với bệnh án vừa nêu lên.
Phần Phụ lục có 3 phần:
Bảng liệt kê suyễn những vị thuốc dùng trong sách.
 

 

Xem Thêm Nội Dung